Måndag, 15 april, 2024 | Dagens namn är: Olivia, Oliver |
 
 

Vart femte dödsfall bland spädbarn kan förhindras

Vart femte dödsfall bland spädbarn i utvecklingsländer kan förhindras med hjälp av rent vatten, god sanitet och rena händer. Det påstår den internationella oberoende organisationen WaterAid i en ny rapport.

Inför Världsvattendagen söndagen den 22 mars släpper WaterAid en ny rapport som visar att nästan en halv miljon barn dör innan de hunnit fylla en månad.

De dör eftersom de föds i miljöer som saknar rent vatten och där hygienen är bristfällig.

Dödsfallen är inte orsakade av brist på dyr teknisk utrustning. Vilket vi i I-länderna gärna vill tro.

Dessa dödsfall skulle kunna undvikas om barnen istället föddes i en miljö där det finns tillgång till rent vatten och där sjukvårdspersonalen har kunskap om och möjlighet till god hygien.

I Mali riskerar en av 17 kvinnor att någon gång under sin livstid förlora ett barn på grund av infektioner som skulle kunna ha undvikits. Motsvarande siffra för Sverige är en av 4000 kvinnor.

|©  : WaterAid

: WaterAid / Eliza Deacon

WaterAids rapport släpps samtidigt som en ny undersökning från Världshälsoorganisationen (WHO) visar att i de 54 utvecklingsländer som undersökts, saknar 38 procent av sjukhusen och vårdmottagningarna tillgång till rent vatten och 19 procent saknar toaletter.

På en tredjedel av sjukhusen och vårdmottagningarna har personalen och patienterna ingen möjlighet att tvätta händerna med tvål.

WHO-rapporten visar även att på nästan hälften av alla sjukhus och vårdmottagningar i Afrika saknas tillgång till rent vatten.

I WaterAids rapport betonas vikten av rent vatten, sanitet och hygien för att kunna förebygga att nästan en halv miljon nyfödda barn varje år dör i blodförgiftning, stelkramp eller andra infektioner med stark koppling till brist på god hygien.

Rapporten redogör för vad sjukvården, nationella myndigheter och biståndsgivarnas regeringar kan och bör göra för att se till att alla sjukhus och vårdmottagningar har tillgång till rent vatten, toaletter och möjligheter för både personal och patienter att tvätta sig med tvål.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare på WaterAid i Sverige, säger så här om situationen:

– Det är en skam att vi inte lyckats lösa den här katastrofala situationen. Kopplingen mellan smutsiga händer, smutsigt vatten och spädbarnsdödlighet har varit känd i över 150 år.

– Så det här är inte ett problem som väntar på att vi ska komma på en lösning, utan något som omedelbart måste åtgärdas. Vi vet vilka åtgärder som krävs, men den politiska viljan och prioriteringen tycks saknas.

– Alla inblandade parter måste samarbeta för att förhindra att den förväntade livslängden för miljontals spädbarn endast är några få veckor. Detta på grund av att sjukvården inte har tillgång till det mest grundläggande som säker vård kräver – rent vatten.

WaterAid arbetar på olika sätt aktivt världen över för att förändra den här ohållbara situationen. I dagarna pågår förhandlingarna kring de nya globala hållbara utvecklingsmålen, som väntas antas av FN:s medlemsländer i september.

– WaterAid kämpar för att de nya utvecklingsmålen ska innehålla ambitiösa målsättningar om universell tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i hushåll, skolor och vårdmottagningar senast år 2030.

– Där hoppas vi självklart att den svenska regeringen fortsatt står upp för de här grundläggande kraven i sina åtaganden för att minska barnadödligheten och öka mödrahälsan” avslutar Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Om WaterAid:

WaterAid är en internationell oberoende organisation, som arbetar i 26 länder i Afrika, Asien, Centralamerika och Stillahavsområdet.

WaterAid förändrar varje år miljontals liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar.

WaterAid påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

Sedan 1981 har WaterAid gett över 21 miljoner människor rent vatten och sedan 2004 har över 18 miljoner människor fått tillgång till toaletter och sanitet.

Mer information hittar du här.Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]