Måndag, 27 maj, 2024 | Dagens namn är: Beda, Blenda |
 
 

Shell betalar 55 miljoner £ i skadestånd

Sex år efter två stora oljeläckor i Bodo i Nigerdeltat tvingas nu oljejätten Shell kompensera de människor och samhällen som drabbats av förödelsen som oljeläckorna orsakat.

Enligt överenskommelsen, som gjordes efter förlikning, ska *35 miljoner £ gå till 15 600 människor och *20 miljoner till samhället.

Audrey Gaughran på Amnesty International säger så här:

– Även om uppgörelsen är en efterlängtad seger för de tusentals som fick sin försörjning förstörd i Bodo, borde det inte ha tagit sex år att komma fram till något som liknar en rimlig ersättning.

– Shell kände väl till riskerna för en oljeläcka i Bodo, men gjorde ingenting för att förhindra det. När det väl hänt lämnade Shell ut falska uppgifter om hur mycket olja som läckt ut.

– Om inte Shell, genom rättsprocessen i Storbritannien, hade tvingats avslöja informationen hade människorna i Bodo blivit helt lurade på ersättning.

Oljeförorenat vatten  i Bodo 50 km från Port Harcourt.

Oljeförorenat vatten i Bodo, Nigeria, ca 50 km från Port Harcourt.

De boende i Bodo har betalat ett högt pris under de sex år som det tagit att nå en uppgörelse. Många har förlorat sin utkomst av fiske och jordbruk på grund av oljeläckorna. De har tvingats leva med föroreningarna och utan kompensation har de drivits allt djupare in i fattigdom.

– Kompensationen är ett steg närmare rättvisan för människorna i Bodo, men verklig rättvisa blir det först när Shell sanerar de svårt förorenade vattendragen och träskmarkerna så att de åter kan försörja sig på fisket och att odla sin mark, säger Styvn Obodoekwe, på the Centre for Environment, Human Rights and Development.

– Jag är väldigt glad att Shell äntligen har tagit ansvar för sina handlingar. Jag vill tacka de jurister som lyckades få Shell att gå med på detta, säger Christian Kpandei, en fiskare som fick hela sin fiskodling förstörd av oljeläckan.

Shell har hela tiden medgivit att de två oljeläckorna som inträffade 2008 berodde på brister i företagets pipelines, men har officiellt gång på gång hävdat att läckan bara var på 4 000 fat. Detta trots att läckorna pågick i flera veckor.

År 2012 gjorde Amnesty en oberoende uppskattning av den första oljeläckan, med hjälp av de videofilmer som fanns tillgängliga. Vad som då framkom var att enbart den första läckan rörde sig om minst 100 000 fat olja.

Under rättsprocessen har Shell tvingats medge att företaget var medvetet om att de allra flesta oljeledningarna var gamla och att delar av dem var i så dåligt skick att de utgjorde ”en allvarlig risk och fara”.

Enligt ett dokument från 2002 sas det rakt ut att samtliga oljeledningar borde bytas på grund av omfattande rostangrepp.

I framtiden riskerar tusentals människor att utsättas för nya oljeläckage på grund av Shells underlåtenhet att reparera gamla oljeledningar.

Bakgrund:

De två oljeläckorna i Bodo Inträffade år 2008, den första i augusti och den andra i december. År 2011 inleddes en rättsprocess i Storbritannien, då juristfirman Leigh Day på uppdrag av befolkningen i Bodo, stämde Shell.


* Cirka 455 miljoner SEK i dagens kurs.

* Cirka 260 miljoner SEK i dagens kurs.


Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]