Måndag, 15 april, 2024 | Dagens namn är: Olivia, Oliver |
 
 

Läkare Utan Gränsers sjukhus bombat igen

Nu uppger Läkare Utan Gränser att under ett flygangrepp den 20 januari bombades ett av LUG:s sjukhus i Sudan avsiktligt. Detta har medfört att organisationen nu har tvingats avbryta aktiviteterna.

Sjukhuset som ligger i Frandala, i Nubabergen i södra Kordofan, bombades av det sudanesiska flygvapnet.

Återkommande och riktade bombningar i regionen gör att det inte går att utföra humanitära medicinska insatser undra säkra förhållanden.

De som drabbas är civilbefolkningen som inte får tillgång till livräddande vård.

Marc Van der Mullen som är Läkare Utan Gränsers landansvarige säger:

– Vi fördömer i de starkaste ordalag bombningen av Frandala-sjukhuset.

– Med tanke på att ingen hann söka skydd och att det befann sig över 100 patienter på sjukhuset, så hade vi tur att inte fler kom till skada.

– Alla är chockade och rädda för att det ska inträffa ytterligare attacker.

Ungefär 150 patienter och anställda befann sig på sjukhuset när ett stridsplan mitt på dagen släppte ett kluster av 13 bomber, av vilka två landade mitt på sjukhusområdet och resten precis utanför staketet.

En av Läkare Utan Gränsers medarbetare och en patient skadades. Sjukhusbyggnaden fick också allvarliga skador.

Patienter|

Patienter på sjukhuset i Frandala, april 2014.| : Yann Libessart / Läkare Utan Gränser

Attacken är en del i en urskillningslös bombkampanj som regelbundet äger rum i södra Kordofan och är en del av konflikten mellan myndigheterna i Khartoum och rebellgrupperna i Nubabergen.

Befolkningen drabbas hårt av dessa bombräder, bland annat till följd av att sjukvårdsinrättningar utgör måltavla.

Sjukhuset har bombats tidigare
Frandala-sjukhuset bombades även i juni 2004. Den attacken inträffade trots att myndigheterna i Khartoum var medvetna om att Läkare Utan Gränser arbetade på sjukhuset.

I samband med den attacken dog en patient och flera skadades och byggnaden fick allvarliga skador. LUG fördömde även då attacken och krävde att medicinska strukturer måste respekteras.

– Det råder inget tvivel om att bombningen var avsiktlig och riktad mot en civil sjukhusstruktur och att detta är en del av en strategi som handlar om att terrorisera befolkningen, fortsätter Marc Van der Mullen.

– Läkare Utan Gränser uppmanar Khartoum att respektera den humanitära hjälp vi ger till befolkningen.

– Människorna i södra Kordofan har hamnat i skottlinjen i ett krig som man nästan aldrig hör talas om.

– Trots det här bakslaget vill vi försöka hitta ett sätt att även i fortsättningen kunna bistå dem med sjukvård, avslutar Marc Van der Mullen.

Om Läkare Utan Gränser i Sudan:

Läkare Utan Gränser är en av få organisationer som tillhandahåller sjukvård i södra Kordofan.

Sjukhuset i Frandala öppnades 2012 och sedan dess har Läkare Utan Gränser haft nära 80 000 patientbesök i sin öppenvårdsmottagning samt nära 4 000 inskrivna patienter.

Om Läkare Utan Gränser:

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest.

De bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.


Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]