Fredag, 14 juni, 2024 | Dagens namn är: Håkan, Hakon |
 
 

Gravida dör i onödan

Enligt en ny rapport från Amnesty International, ”Struggle for Maternal Health” (Kampen för en bättre Mödravårdhälsa), så dör varje år hundratals gravida kvinnor och unga flickor i onödan i Sydafrika.

En av anledningarna är att de inte vågar söka mödravård på grund av att de är rädda för att deras hivstatus ska avslöjas.

Enligt rapporten är många rädda för bristen på sekretess när det gäller hivtestning. Avsaknaden av information och brist på transporter bidrar även till att gravida inte får nödvändig mödravård som skulle kunna minska de höga dödstalen.

Sydafrika har en oacceptabelt hög mödradödlighet. År 2011 registrerades 1560 dödsfall och 1426 år 2012. Drygt en tredjedel kunde kopplas till hiv och enligt experter borde 60 procent av dödsfallen kunnat förhindrats.

– Det är oacceptabelt att gravida kvinnor och flickor dör i Sydafrika för att de är rädda att deras hivstatus ska avslöjas eller för att det saknas transporter, säger Salil Shetty, Amnesty Internationals generalsekreterare.

Vården för blivande mödrar är kostnadsfri i Sydafrika. Trots det visar Amnestys utredningar att många kvinnor och unga flickor väntar till sent i graviditeten innan de uppsöker vård.

Väntande patienter i  gryningen utanför en klinik i byn Mpumalanga i  hopp om att få träffa en sköterska.|

Väntande patienter i gryningen utanför en klinik i hopp om att få träffa en sköterska.|: Amnesty International

Detta på grund av rädsla för att de måste hivtestas. De fruktar både själva hivtesten och det stigma det innebär att omgivningen får veta om de har hiv.

Denna oro är dessvärre välgrundad. De utredningar som Amnesty har gjort för rapporten i Mpumalanga och KwaZulu-Matalprovinserna innehåller vittnesmål från kvinnor som berättade att sjukvårdspersonal öppet pratade om resultat från hivtester.

Flera av de kliniker som Amnesty besökte delade upp patienterna så att de tydligt framgick vilka som hade hiv. De fick antingen stå i olika köer eller behandlas i separata rum.

Deras sjukhusjournaler kunde ha olika färgmarkeringar och på vissa kliniker delades patienterna upp och hade olika besöksdagar.

– De som gick till kliniken för att få behandling visste att de skulle ställas i en separat kö och alla visste att det var kön där kvinnor med hiv placerades. Det är därför många är rädda för att gå till kliniker, sa en kvinna från Mpumalanga till Amnesty.

En annan kvinna berättade: ”om en patient kommer ut ur undersökningsrummet med två journaler vet alla att den patienten har hiv.”

– Även om hiv-tester är viktiga för vården måste de utföras på ett sätt som respekterar patienternas rättigheter och inte utsätter dem för än värre skada. Det är mycket oroande att gravida kvinnor och flickors rättigheter inte respekteras på vårdinrättningarna. Den sydafrikanska regeringen måste snarast rätta till detta, säger Salil Shetty.

– Det är absolut nödvändigt att sjukvårdspersonal utbildas i hur de ska ge en vård som inte fördömer eller stigmatiserar och att de kvinnor som söker vård under graviditeten ska kunna känna sig respekterade och trygga med att uppgifter inte lämnas ut, avslutar Salil Shetty.

Fyra unga flickor i byn Mpumalanga som alla fick barn i tonåren.|: Amnesty International

Fyra unga flickor i byn Mpumalanga som alla fick barn i tonåren.|: Amnesty International

Ett annat stort problem i Sydafrika är bristen på information och kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter. Detta är särskilt vanligt bland tonåringar. Det ökar också risken för oönskade graviditeter och hivsmitta.

Rapporten tar även upp problemen för gravida att få vård och gå på kontroller under graviditeten i områden där vägarna är så dåliga att inte ens ambulanser kan komma fram.

Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]