Måndag, 15 april, 2024 | Dagens namn är: Olivia, Oliver |
 
 

FN:s nya resolution för att stoppa barnäktenskap

Den internationella barnrättsorganisationen Plan välkomnar FN:s resolution för att utrota barn- och tvångsäktenskap. Resolutionen är ett historiskt steg i kampen för barns rättigheter.

Resolutionen antogs av FN:s generalförsamling fredagen den 21 november och uppmanar alla stater att stifta och implementera lagar som syftar till att förebygga och stoppa barn- och tvångsäktenskap.

Den uppmanar också stater att se till att äktenskap endast kan ingås när båda parter har lämnat sitt samtycke.

Enligt den senaste statistiken gifter sig omkring 39 000 flickor i världen per dag innan de fyllt 18 år. Detta motsvarar en av tre flickor i utvecklingsländer. Om ingenting görs beräknas omkring 140 miljoner flickor gifta sig som barn fram till år 2020.

– Trots att barnäktenskap är förbjudet i många internationella och nationella lagar, fortsätter barnäktenskap att stjäla miljontals flickors barndom runt om i världen. Det tvingar bort dem från utbildning till ett liv av fattigdom där de alltför snabbt ses som vuxna, säger Pia Stavås Meier, programchef på Plan Sverige.

90 procent av alla unga kvinnor i åldern 15-19 som föder barn sker inom ramen för ett äktenskap. Graviditet och förlossning är en ledande dödsorsak bland flickor i samma åldersgrupp.

Plan välkomnar FN:s nya resolution för att stoppa barnäktenskap

Plan välkomnar FN:s nya resolution för att stoppa barnäktenskap

Förutom ökad risk för mödradödlighet är våld, övergrepp och sämre hälsa andra direkt konsekvenser av barnäktenskap. Gifta flickor har några av de högsta nivåerna av HIV/aids i världen.

Resolutionen slår också fast att utbildning är ett av de mest effektiva sätten att förebygga och stoppa barnäktenskap och den uppmanar alla stater att främja och skydda flickors och kvinnors rätt till kvalitativ utbildning.

Flickor utan utbildning löper tre gånger så hög risk att gifta sig innan arton år, jämfört med flickor som har gått minst nio år i skolan eller mer.

Det står helt klart att utbildning är nyckeln för att skjuta upp äktenskap och ge flickor möjligheter att utveckla sin fulla potential.

Resolutionen uppmanar även stater att uppfylla flickors rätt till sin egen kropp och sin sexualitet, rättigheter som ofta kränks genom ett barnäktenskap.

– Det är viktigt att FN-resolutionen nu inte bara blir en pappersprodukt utan att den verkligen blir det effektiva verktyg som behövs för att ge miljontals barn det skydd mot det våld och övergrepp som pågår runtom i världen, säger Pia Stavås Meier.


Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]