Torsdag, 25 juli, 2024 | Dagens namn är: Jakob |
 
 

Viktigare att ha kul än att vinna?

I två Sifo-undersökningar som Rädda Barnen har låtit göra, ställs frågan till barn mellan 10 – 15 år: Vilket är viktigast? Att vinna med fokus på selektering för att vinna – så kallad toppning? Eller att spela för att ha kul?

Hela 85 procent av barnen säger att de vill ha kul när de idrottar, medan bara 3 procent säger att det är viktigt att vinna.

41 procent av barnen har erfarenhet av att vara med i lag som toppats och det är vanligare att manliga idrottsledare toppar sina barn- och ungdomslag än att kvinnliga ledare gör det.

Så svaret på vad barn tycker är viktigast i lagidrotter är givet: Det är viktigare att ha kul än att vinna.

– Barn- och ungdomsidrott ska utgå från barnens eget uttalande intresse och behov. Ändå toppar idrottsledare för att vinna. Vuxna måste lära sig att skilja på barn- och vuxenidrott, säger Ola Mattsson som är expert på idrottsfrågor på Rädda Barnen.

Det är uppenbart att man alltför ofta misslyckas med att omsätta riktlinjerna för barn- och ungdomsidrotten i vardaglig handling, eftersom undersökningen visar att toppning förekommer i lag där barnen inte ens fyllt 12 år.

Det är väldigt många av barnen i undersökningen som upplever toppningen som tråkig och orättvis. Ola Mattsson fortsätter:

– Ingen kan på allvar tro att en tioåring utvecklas till en bättre spelare genom att ställas vid sidan medan kompisarna ska vinna matchen.

– Men vinnarinstinkten kan göra knasiga saker med vem som helst och därför är det viktigt att vi alla påminner varandra om vad barnidrott faktiskt handlar om: att ha kul, vara med kompisar och grunden för god hälsa.

Barn som tävlar och samtidigt har roligt? Går det?

Barn som tävlar och samtidigt har roligt? Går det?|© : Rädda Barnen

Sifo har även gjort en undersökning bland idrottsledare inom barn- och ungdomsidrotten. Personer som det senaste året verkar eller har verkat som ledare/tränare/instruktör inom lagidrott (t ex fotboll, innebandy, handboll, basket, ishockey etc.) för barn/ungdomar i åldern 7-15 år.

Undersökningen gjordes i form av en webbaserad enkät och intervjuerna är genomförda i TNS Sifos onlinepanel. Urvalet var slumpmässigt från TNS Sifos onlinepanel. Det gjordes totalt 640 intervjuer.

Ur undersökningarnas resultat:

 • Fyra av tio barn i åldern 10-12 år och nära sex av tio mellan 13 och 15 år har erfarenheter av toppning. Äldre barn tycker i högre utsträckning än yngre barn att det är ok att toppa lag och pojkar i högre utsträckning än flickor.
 • Bland de som varit med om toppning många eller några gånger uppger nära fyra av tio att de alltid eller mycket ofta fått vara med när tränaren toppat laget. Det kändes roligt men också orättvist för de som inte fick vara med. Bland de som inte fick spela lika mycket när laget toppades, menade de allra flesta att det kändes tråkigt och orättvist.
 • Av de ledare som anger att de toppat sitt lag, menar drygt fyra av tio att det gör hela laget bättre på sikt. Drygt 40 procent av ledarna som toppat upplever att barnen förstod och accepterade det.
 • Ledare toppar sina lag i mindre utsträckning om föreningen har en handlingsplan eller en policy för hur man ska agera på träningar och under matcher. Sex av tio ledare uppger att föreningen har en sådan policy eller handlingsplan i föreningen.


 • Om undersökningarna:

  Rädda Barnen har med hjälp av TNS Sifo genomfört två undersökningar. I den ena har 351 barn i åldrarna 10-15 år telefonintervjuats. Av dessa 351 barn var 56 procent pojkar och 44 procent flickor. De fick bland annat frågor om vad de tycker och tänker kring toppning och vad som är viktigt för dem när de idrottar.

  Om Rädda Barnen:

  Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.  Bookmark and Share
   
   
  Om Simrishamnsbladet
  Om Copyright
  Sidfot kolumn 3

  [redigera innehåll från kontrollpanelen]

  Sidfot kolumn 4

  [redigera innehåll från kontrollpanelen]