Måndag, 4 mars, 2024 | Dagens namn är: Adrian, Adriana |
 
 

Utställningen ”Rädda vår kust” öppnar idag

Idag, tisdagen den 10 februari klockan 13:00, öppnar utställningen Rädda vår kust på Malmö Museer. Den bygger på det stora oljeutsläpp som drabbade Bohuslän hösten 2011 och handlar om Kustbevakningens arbete när det är som smutsigast.

Varje år rör sig 40 000 till 60 000 fartyg i Östersjöområdet och runt 300 miljoner ton olja fraktas över Östersjön.

Kustbevakningen jobbar för att förhindra olyckor och utsläpp till sjöss. Om olja ändå kommer ut i vattnet är det deras ansvar att ta hand om utsläppet.

Bilderna och filmen i utställningen är tagna av kustbevakare Håkan Karlsson, som arbetade med oljeutsläppet i Bohuslän.

Inget ställe man skulle vilja tappa fotfästet i.|©  : Håkan Karlsson

Inget ställe man skulle vilja tappa fotfästet i.|© : Håkan Karlsson

För idé och produktion svarar ett medarbetarteam från Kustbevakningen.

Utställningen visas till och med den 31 januari 2016 på Slottsholmen, Malmö Museer.

Rädda vår kust är en vandringsutställning producerad av Kustbevakningen.

Utställningen har tidigare visats på Sjöhistoriska i Stockholm 2013 och Marinmuseet i Karlskrona 2014.

Om Kustbevakningen:

Det är en civil statlig myndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Inom dessa områden ska myndigheten kunna förebygga, motstå och hantera krissituationer.

Kustbevakningen har också uppdraget att samordna och förmedla civil sjöinformation till andra myndigheter. Kustbevakningen sorterar under Försvarsdepartementet, Enheten för samordning av samhällets krisberedskap.

De övergripande målen för Kustbevakningens verksamhet beslutas av riksdagen, medan den närmare styrningen beslutas av regeringen.

Under de senaste åren har myndigheten fått en tilldelning på knappt en miljard kronor om året för att lösa sina uppgifter.

Vill du läsa mer om Kustbevakningen kan du göra det här.


Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]