Tisdag, 16 juli, 2024 | Dagens namn är: Reinhold, Reine |
 
 

Sony Mobiles varsel i Lund

Sony Mobiles varsel är en knäckfråga för Skåne och Sverige! Detta menar Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne i ett pressmeddelande.

Carl-Johan Sonesson (M)

Carl-Johan Sonesson

1000 anställda varslas från Sony Mobile i Lund. Ett slag mot de anställda och konsulter som förlorar jobb och uppdrag, men också mot hela Skåne.

Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne säger:

– Skånes fördelar med nära samverkan mellan forskning och produktutveckling består. Det är viktigt att regionen tar tag i frågan tillsammans med det skånska näringslivet. Men det behövs även insatser från regeringsnivån.

Det är tyvärr inte det första stora varslet i Skåne och Lund, inte ens inom telekomindustrin. Knappast heller det sista. Moderna branscher lever undre ständig förändring.

Under föregående mandatperioder skaffade sig Region Skåne erfarenheter och byggde upp institutioner som blir viktiga nu, som Forsknings och innovationsrådet i Skåne (Firs).

– Vi måste ta denna kris på allvar. Varje kris kräver ledarskap och regionen måste prioritera detta. Erfarenheten är att aktivitet från regionledningen lönar sig, fortsätter Carl Johan Sonesson.

– Men det är också viktigt att regeringen inte är passiv. Det skånska mobila klustret är en nationell tillgång. Lika viktigt är dagens danska koncentration på tillväxtpolitik. Det kan vi både dra nytta och inspireras av, avslutar Carl Johan Sonesson.

Strukturella kriser som denna visar att man aldrig kan förlita sig på existerande företag, hur stora de än är. Detta har bevisats gång på gång.

Skåne måste och ska vara en plats som erbjuder inte bara forskningsinstitutioner i världsklass utan också ett näringslivsklimat som ger möjlighet för nya företag att skapas och växa.

I hela Skåne och inte bara i storstadsregionerna. Storföretagen är viktiga för att ge branscher och kluster av företag en tillräcklig grogrund.

Men framtidens arbetsplatser kräver entreprenörer. Modiga och villiga entreprenörer som vågar satsa trots riskerna.

Några frivilliga till Simrishamns kommun?

Kristallen, Kommunhuset i Lund. Nu sätts geniknölarna på prov därinne.

Kristallen, Kommunhuset i Lund. Nu sätts geniknölarna på prov därinne. Hur löser man den uppkomna situationen?

Med anledning av Sony Mobiles varsel i Lund så har även kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun, Anders Almgren (S), kommenterat läget. Han säger:

– Våra tankar är med personalen på Sony och deras anhöriga och vi beklagar det uppkomna läget. Sony Mobile är ett flaggskepp för Lunds mobilteknologiska kluster och är viktig för dess utveckling.

– Vi kommer nu att arbeta hårt för att Lund fortsatt ska vara en betydelsefull innovationsnod för företag och forskning inom mobilteknologi. Det handlar inte om Lund, det handlar inte om regionen – det handlar om hur Sverige ska hävda sig som industrination.

Kommunstyrelsens andre ordförande, Christer Wallin (M), sa så här:

– Ett varsel av denna storlek påverkar Lund som stad, men också Öresund som region. Lund har fortfarande många starka företag inom IKT-branscherna. Det är nu viktigt att vi fortsatt stärker dessa.

– Lunds kommun kan göra mycket och erfarenheten visar att det finns god bärkraftighet här. Men nu förväntar vi oss att övriga Sverige sluter upp kring Lund.

En sak man ska betänka i en sådan här situation är att det drabbar inte bara de som blir av med jobben. Fruar/män, sambor och barn. Alla drabbas hårt om inte ett fullgott arbete kan hittas inom rimlig tid.

Familjer måste kanske flytta och bryta upp från invanda rutiner, vänner och bekanta. Kommunen mister intäkter precis som handlarna i staden.

Tusen personers minskade inkomst får definitivt verkningar i många led och riktningar.

Om Allians för Skåne:

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har ingått ett formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk samverkan och gemensamma gruppmöten.

De har kommit överens om gemensamma överordnade mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.


Fotnot:

Lunds kommun samverkar med Lunds universitet, Region Skåne, Malmö stad och Malmö högskola kring insatser med anledning av situationen vid Sony Mobile i Lund. Gruppen har kontakter med regeringen i frågan.


Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]