Tisdag, 16 juli, 2024 | Dagens namn är: Reinhold, Reine |
 
 

Skånes spår ska rustas upp

Direkttågen mellan Simrishamn och Malmö ska fortgå, enligt Alliansen i Skånes representanter i kollektivtrafiknämnden. Alliansen lyckades även övertyga nämnden om att snabbare åtgärder behövs för att rusta upp Skånes järnvägar, exempelvis Österlenbanan.

– Direkttågen mellan Simrishamn och Malmö binder effektivt samman Österlen med resten av Skåne. Ska vi säkra en punktlig direkttrafik mellan Simrishamn och Malmö måste vi göra allt vi kan för att åtgärda Österlenbanans brister, säger Cristina Glad (L), oppositionsledare i kollektivtrafiknämnden.

– Det är väldigt viktigt att vi nu är överens om att Skånes järnvägar behöver rustas upp, men vi menar att situationen på Österlenbanan är akut och behöver åtgärdas omedelbart, fortsätter Cristina Glad (L).

Pågatåget susar genom det vackra skånska landskapet.

Pågatåget susar genom det vackra skånska landskapet.

Österlenbanan lider av stora kapacitet- och underhållsbrister som skapar trafikförseningar i hela Skåne.

Därför vill Alliansen att dessa brister ska åtgärdas omgående för att inte Trafikverket ska gå in och stoppa direkttågen.

Så efter påtryckningar från Alliansen beslutade nämnden att uppmana Region Skåne att påskynda upprustningen av Skånes järnvägar, däribland Österlenbanan.


Men Alliansen vill mer än så. De yrkade på att de avsatta medlen för upprustning av specifikt Österlenbanan bör förskotteras för att kunna påbörjas omedelbart. Det är en linje som Alliansen kommer fortsätta driva.

Representanterna för Alliansen i kollektivtrafiknämnden är:

Christer Akej (M)
Cristina Glad (L)
Ing-Marie Axelsson Nilsson (KD)
Lars Hansson (C)


Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]