Torsdag, 25 juli, 2024 | Dagens namn är: Jakob |
 
 

Skåne vill locka fler besökare året runt

Sydöstra Skåne blir det första området i Skåne där fyra kommuner påbörjar ett gemensamt och långsiktigt utvecklingsarbete för att öka internationaliseringen och locka fler besökare till området.

– Skåne tar nu ett stort kliv framåt för att kunna bli en av Sveriges två mest besökta destinationer, säger Pia Jönsson Rajgård, vd för Tourism in Skåne.

Tourism in Skåne driver tillsammans med de skånska kommunerna och besöksnäringen ett långsiktigt och strategiskt arbete för att utveckla Skåne som besöksdestination.

Arbetet sker inom ramen för Collaborative Tourism 2020 – Skånemodellen. Kommunerna i sydöstra Skåne (Ystad, Tomelilla, Simrishamn samt Sjöbo) är de första i Skåne som nu går ihop kring en omfattande, gemensam destinationsutvecklingsprocess.

Målet är att skapa en långsiktigt hållbar strategisk plattform och kommunala handlingsplaner som ska leda till en ökad professionalisering och attraktiva året-runt destinationer som lockar internationella besökare.

– En destination slutar inte vid en kommungräns, utan består av det område som besökaren tolkar som ett besöksmål. Det är därför viktigt att samordna många aktörer och utveckla ett större utbud utan att vara begränsad av kommungränser, säger Pia Jönsson Rajgård och fortsätter:

– Den internationella konkurrensen om besökarna är knivskarp och för att lyckas, krävs det att vi arbetar samordnat och långsiktigt med att utveckla koncept och produkter som ökar reseanledningarna till Skåne för framför allt utländska besökare.

Bokskog i Skåne.| : Anders Tukler

Bokskog i Skåne.| : © Anders Tukler

Kommunstyrelserna i de fyra kommunerna i sydöstra Skåne har ställt sig bakom arbetet. Nu påbörjas ett gemensamt arbete kring en destionationsutvecklingsprocess som ska tydliggöra vad området vill vara och hur området kan utveckla nya året-runt-reseanledningar som ska marknadsföras internationellt.

– På den svenska marknaden är Österlen och området i sydöstra Skåne ett relativt starkt varumärke, säger Kent Mårtensson (S), kommunstyrelsens ordförande, Ystad.

– I Danmark, Norge, Tyskland, Nederländerna och England, det vill säga prioriterade marknader där vi ser stor potential för Skåne, är sydöstra Skåne i stort sett okänt.

– Genom att skapa stabila och långsiktiga plattformar att arbeta utifrån får vi förutsättningar för tillväxt och nya jobb, avslutar Mårtensson.

Ulrika Axelsson (C), ordförande i kommunstyrelsens kultur-, tillväxt- och fritidsutskott i Sjöbo säger så här:

– För att området ska kunna hävda sig i såväl inhemsk som internationell konkurrens krävs en tydligare profil och positionering. Den ska bygga på hela områdets unikitet och erbjuda ett attraktivt erbjudande till potentiella besökare. Nu finns den politiska viljan för att skapa denna utveckling.

Det övergripande målet, och den strategiska utmaningen, är tillväxt och högre lönsamhet i Skånes besöksnäring. Detta kräver en gemensam ansats och krav på engagemang och förankring för att lyckas, säger Pia Jönsson Rajgård.

– Genom att vi samarbetar minskar kostnaderna för den enskilda kommunen, samtidigt som vi kan identifiera och utveckla gemensamma kluster för affärsutveckling och därmed stärka hela området. Det är väl använda skattepengar som investeras i utveckling, jobb och tillväxt, avslutar Pia Jönsson Rajgård.

Fakta :

Collaborative Tourism 2020 – Skånemodellen, ska leda till att Skåne 2020 har ökat antalet årsarbeten inom besöksnäringen till 20.000 (från ca 13 000 2012), till 500 000 nya kommersiella gästnätter och till en total omsättning på 30 miljarder SEK (från ca 17 miljarder SEK) år 2020.

Tourism in Skåne AB:

Ska leda utvecklingen av varumärket Skåne till att bli Sveriges starkaste destinationsvarumärke. Som Skånes officiella marknadsbolag ska de marknadsföra, sälja och utveckla Skåne som destination.

Tillsammans med partners ska nya affärsmöjligheter skapas och en ökad kunskap ska leda till en högre upplevd kvalitet för besökaren.

Tourism in Skåne AB ägs, tillsammans med systerbolagen Event in Skåne AB, Film i Skåne AB och Invest in Skåne AB, av Business Region Skåne AB (Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%).


Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]