Fredag, 14 juni, 2024 | Dagens namn är: Håkan, Hakon |
 
 

Sjöbo kommun i topp

Det är tydligen i Sjöbo kommun man ska bli gammal och skraltig. Kommunen får bra betyg i öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting presenterar för femte året i rad.

Årets rapport belyser kvaliteten på vården och omsorgen utifrån olika perspektiv och områden.

sjobo_kommun_bra_betyg_200x300

De indikatorer som rapporten beskriver är möjliga för kommunerna och landstingen att påverka.

Rapporten ger en bred bild av både vården och omsorgen om äldre.

Högst rankad i Sverige
Sjöbo kommun är högst rankade i Sverige vad det gäller andel äldre som uppger att det finns goda möjligheter att komma utomhus, vilket hela 86 procent uppger.

Genomsnittet för landet är 58 procent, vilket är oförändrat sedan föregående år.

På frågan om sociala aktiviteter på särskilt boende är placeringen 3:a bland Skånes 33 kommuner och 25:a i hela landet för Sjöbo.

Även maten på särskilt boende har fått bra betyg med 83 %. Snittet i Sverige ligger på 75 %.

Även i frågor om bemötande och trivsam utomhusmiljö på särskilt boende trängs Sjöbo i täten med de bästa kommunerna i landet.

Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]