Tisdag, 16 juli, 2024 | Dagens namn är: Reinhold, Reine |
 
 

Region Skåne öppnar eJournal för psykiatrin

Under 2015 får patienterna i Psykiatri Skåne tillgång till e-tjänsten Journalen. Det innebär att de kan läsa delar av sin journal via säker inloggning på 1177.se.

– Detta är ett viktigt steg mot ökad öppenhet, delaktighet och större patientinflytande i den psykiatriska vården, säger Gunnar Moustgaard, chefläkare i Psykiatri Skåne.

Psykisk ohälsa är ett av världens snabbast växande sjukdomsområden och den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige.

Psykiatri Skåne har kontakt med 5 procent av Skånes befolkning under ett år. Nästan 90 procent av de patienter psykiatrin har kontakt med besöker endast öppenvården.

Patienter i somatiken har haft tillgång till Journalen sedan mars 2014:

– Information och kunskap om den egna sjukdomen och delaktighet i behandlingen är en viktig del av all vård. Grundprincipen måste vara att patienter inom psykiatrin ska omfattas av samma rätt till information om sig själva och sin egen sjukdom som patienter inom somatiken, tycker Gunnar Moustgaard.

Införandet av e-tjänsten Journalen i Psykiatri Skåne är väl genomtänkt och förankrat. Det föregås av en grundlig riskanalys enligt Socialstyrelsens och Sveriges kommuner och landstings (SKL) modell.

Redan för ett år sedan bildades en arbetsgrupp med företrädare från psykiatrin och ett antal brukarorganisationer. Denna grupp har spelat en avgörande roll i arbetet.

– Det finns vissa särbehov för just psykiatrin. Vi har extra utsatta patienter med nedsatt autonomi som vi måste ta hänsyn till. Därför har vi bland annat anpassat regelverket till de relativt små patientgrupper inom heldygnsvården där direktåtkomst till journalen kan vara mindre lämpligt, avslutar Gunnar Moustgaard.

Däremot kommer inte barn/ungdomspsykiatri och rättspyskiatri att ingå. Införandet av e-tjänsten Journalen i Psykiatri Skåne beräknas ske hösten 2015.

Vill du ha mer information klickar du här.

Om Region Skåne:

Ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]