Tisdag, 16 juli, 2024 | Dagens namn är: Reinhold, Reine |
 
 

Nytt resecentrum när Trelleborg får Pågatåg

Efter 45 år får Trelleborg tillbaka sin persontågstrafik. Om drygt ett år kommer Skånes regionala Pågatåg rulla in i gamla stationshuset.

Intill stationshuset byggs en bussterminal och cykelparkeringar till stadens nya resecentrum. Trafikverkets order är värd nära 42 MSEK.

– Sedan 1971 har det i princip bara gått godståg till och från Trelleborg. Men om drygt ett år kan trelleborgarna ta tåget till Malmö, Köpenhamn, Lund och Helsingborg.

– Enligt kommunen är det något av det största som hänt stadens invånare på länge. Vi är stolta att bidra till denna viktiga knutpunkt och även till fler miljöanpassade resor, säger produktionschef Klaus Wittkämper, NCC.

Med Pågatågen blir restiden mellan Trelleborg och Malmö 30 minuter. Persontågstrafiken ökar möjligheterna att arbetspendla mellan städerna, samt minskar belastningen på miljön.

Intill Pågatågsperrongen och gamla Centralstationen bygger man de nya delarna av ett modernt resecentrum. Det ska stå klart i december 2015 innan tågen rullar in vid årsskiftet 2015/2016.

Det innebär att flera trafikslag samlas här och att bussterminalen blir ny knutpunkt för regionens bussar. Runt resecentrumet anläggs också torgytor med planteringar och man bygger ett stort antal cykelparkeringar med tak nära entréerna.

Man kommer även att bygga om Järnvägsgatan (Riksväg 9) i anslutning till stationen. Gatan förflyttas söderut och får en bussfil. Dessutom anläggs gångbanor och cykelvägar runt om resecentrum.

Även Centralstationen, som varit järnvägsmuseum och kontor efter att persontågen försvann, kommer att återuppstå och bli en del i resecentrumet. Det arbetet sker dock med en annan entreprenör.

Sedan persontågstrafiken till Trelleborg lades ner 1971 på grund av för få resande, har enbart godståg trafikerat sträckan för vidare färjetransport till och från Tyskland och Polen.

Undantaget det anrika Berlintåget som gått alla år till och från Malmö, men utan av- och påstigning i Trelleborg.

Fakta:

Förutom ombyggnaden av Centralstationens museum och kontor sker all anläggning och byggnation av NCC. Det är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa.

De har en omsättning på 58 miljarder SEK:- och hade 18 500 anställda år 2013. NCC är även börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm.

Tomas Billing är styrelseordförande i NCC-koncernen och VD är Peter Wågström. Huvudkontoret återfinns i Solna kommun, Sverige och företaget grundades 1988. Således ett ganska ungt företag.

NCC är förkortning för ”Nordic Construction Company”.


Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]