Tisdag, 16 juli, 2024 | Dagens namn är: Reinhold, Reine |
 
 

Kattegattleden godkänd som nationell turistcykelled

Sverige får en ny, internationell turistattraktion i och med Trafikverkets beslut att godkänna Kattegattleden som nationell turistcykelled. Kattegattleden blir därmed den första leden i Sverige som får skyltas som en sådan.

Invigning av leden planeras till nästa år, 2015. När leden är färdig blir det en 370 kilometer lång, nästintill bilfri cykelled som sträcker sig utmed kusten mellan Helsingborg och Göteborg.

Det är de tio kommunerna den berör, Region Halland, Region Skåne och Trafikverket som finansierar utbyggnaden av hela leden och den totala kostnaden beräknas uppgå till cirka 170 miljoner kronor.

Del av Kattegattleden i  Skåne| : Studio e

Del av Kattegattleden i Skåne| : Studio e


– Kattegattleden är i princip den enda havsnära cykelled av denna dignitet i norra Europa. Cykelleden går genom fantastiska och nästan helt bilfria miljöer från Helsingborg till Göteborg.

– Leden blir också ytterligare en viktig destination i Skånes allt starkare profilering på aktiv natur- och upplevelseturism, säger Pia Jönsson Rajgård, vd för Tourism in Skåne.

Kattegattleden är ett nationellt pilotprojekt för att utveckla cykelturismen i Sverige och använda besöksnäringen som ett verktyg för att skapa regional tillväxt och nya arbetstillfällen.

– En ökad cykelturism bidrar med tillväxt till regionen och stärker bilden av Skåne som en aktiv och naturnära destination. Kattegattleden med sin unika position och havsnära läge blir därmed ytterligare en reseanledning för framförallt utländska turister att komma till Skåne och Sverige, säger Pia Jönsson Rajgård.

– Att leden nu blir godkänd som nationell turistcykelled är givetvis glädjande och ett resultat av god samverkan med olika parter och kommuner under en lång tid, säger Mikael Stamming, Utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Nu väntar bara vi här nere i sydost på att Östra Kustvägen mellan Kåseberga och Skillinge ska få en liknande cykelled. Det borde vara enklare och billigare att få till en sådan.

Det är ju bara två kommuner och en region och Trafikverket som ska finansiera en sådan, samt att den är betydligt kortare än Kattegattleden.

Det är förenat med livsfara under sommarhalvåret att vistas på denna vackra men farliga kustväg utmed den skånska sydostkusten.

Framförallt för alla cyklister.


Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]