Tisdag, 16 juli, 2024 | Dagens namn är: Reinhold, Reine |
 
 

Nio skattekontor läggs ner – däribland Simrishamns

I ett pressmeddelande konstaterar Centerpartiets Per Åsling, ordförande i skatteutskottet, att Skatteverket under tisdagen bekräftade en förändring där myndigheten kommer att stänga kontor på flera orter. Per Åsling kommer nu att kalla Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson till utskottet.

Skatteverket har i dag sagt att man väljer att lägga ner kontor ute i landet. Bland annat motiveras det med att bärkraften inom företagsbeskattning inte är tillräckligt hög ute i landet.

Per Åsling, Centerpartiet

Per Åsling, Centerpartiet

– Det är ett hårt slag mot stora delar av landet och ett nytt steg i centraliseringen. Det bekymrar mig väldigt mycket, säger Centerpartiets Per Åsling, ordförande i skatteutskottet.

– En stark och robust myndighetsstruktur måste finnas i hela landet, fortsätter han.

Per Åsling kommer nu ta initiativ för att kalla generaldirektör Ingemar Hansson till utskottet. Vidare säger Åsling:

– Utgångspunkten måste vara att Skatteverket ska finnas där företag finns.

– Dessa finns även utanför storstäderna och jag ser nu en risk att de inte får samma möjlighet till bra kontakt med myndigheten.

– Om bärkraften i dag är för låg, så tror jag centralisering av myndigheter, makt och arbetstillfällen driver på den utvecklingen ytterligare. Det är en avrustning av delar av landet.

– Jag ser en risk att det här gör att Skatteverket tappar helhetssynen och att man kommer låsa sig vid arbetssätt som passar storstäderna.

– Det finns faktiskt stora fördelar i att finnas på plats lokalt, avslutar Per Åsling.

Totalt omfattar beskedet ca 510 anställda, som alla kommer att erbjudas placering på de närliggande orter som verksamheten flyttas till.

Se nedan de kontor som berörs enligt Skatteverket. Kommuninvånarantalet 2014-12-31 inom parentes:

Enköping (41 163), med cirka 45 medarbetare, flyttar till Västerås (143 702).
Hudiksvall (36 924), med cirka 65 medarbetare, flyttar till Sundsvall (97 338).
Ludvika (26 030), med cirka 85 medarbetare flyttar till Falun (56 896).
Lycksele (12 208), med cirka 30 medarbetare, flyttar till Umeå (119 613).
Mariestad (23 921), med cirka 80 medarbetare flyttar till Skövde (53 134).
Simrishamn (18 905), med cirka 60 medarbetare, flyttar till Kristianstad (81 826).
Vetlanda (26 647), med cirka 20 medarbetare, flyttar till Jönköping (132 140).
Värnamo (33 334), med cirka 65 medarbetare, flyttar till Jönköping (132 140).
Ängelholm (40 229), med cirka 60 medarbetare, flyttar till Helsingborg (135 344).

Det framgår klart av invånarantalet att det är ingen decentraliseringsprocess som Skatteverket planerar.

Tre kommuner som drabbas extra hårt med tanke på invånarantalet är Ludvika, Mariestad och Simrishamn.

För ett tag sedan framkom det att Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson kopplade nedläggningarna till att budgeten inte räknats upp i samma takt som personalens löneökningar, vilket gjorde facket väldigt upprörda.

Till TT sa ordföranden i facket ST, Ing-Marie Sundin, så här igår:

”Statens kompensation för löneökningar går upp och ner, men att vi ska behöva göra den här omorganisationen på grund av våra löneavtal är upprörande. Vår ekonomi är oerhört välskött och vi fick till och med lämna tillbaka pengar för några år sedan.”

Enligt facket är det oklart hur många medarbetare som vill eller kan flytta till annan ort. Förslaget ska nu förhandlas med facket och i huvudsak beräknas flyttningen av verksamheten ske mellan 2016 och 2018.

I en skrivelse har Skatteverkets överdirektör Helena Dyrssen kommenterat det så här:

”Som statlig myndighet behöver vi ständigt effektivisera vår verksamhet. På sikt blir vi därmed färre medarbetare. Därför behöver vi minska antalet verksamhetsorter.”

Ett annat pressmeddelande har rubriken: ”Centerpartiets riksdagsledamöter i Skåne försöker stoppa nedläggningen av Skattekontoren i Simrishamn och Ängelholm.”

– Vi ser detta centraliseringsförslag som ett hårt slag mot jobben och utvecklingen i Simrishamns och Ängelholms kommuner, säger Per-Ingvar Johnsson och Kristina Yngwe, Centerpartiets riksdagsledamöter från Skåne.

Enligt förslaget från Skatteverket ska 60-talet tjänster försvinna både från Simrishamn och från Ängelholm. Det är jobb för tjänstemän av vilka flertalet har en kvalificerad utbildning och erfarenhet. Jobb som är mycket värdefulla för kommunerna.

Med de arbetsmetoder som finns i dagens datasamhälle behöver man inte sitta samlade i stora enheter för att samarbeta och lösa kvalificerade arbetsuppgifter. Att flytta arbetsuppgifterna och jobben till större orter brukar leda till hårdare konkurrens om medarbetarna och högre kostnader både för dem och för lokalhyror.

– Vi kommer att göra vad vi kan för att stoppa denna centralisering som är ett hårt slag mot utvecklingen i Simrishamn och Ängelholm, säger riksdagsledamöterna Per-Ingvar Johnsson och Kristina Yngwe.

Vi här på tidningen kan bara hålla med Åsling, Johnsson och Yngwe. Ni har vårt fulla stöd.

Det är absolut ingen utveckling utan enbart den sedvanliga avvecklingen utav några ”skitsmåstäder” som får klara sig bäst de vill.

Förbered gärna de som blir arbetslösa här i Simrishamn (om de inte ”tvångsförflyttas” till Kristianstad) att det kan ta upp emot 4 – 5 månader innan de får en tid för ett första besök hos en handläggare på den överbelastade Arbetsförmedlingen i staden.

Arbetslösa står i kö framför en arbetslöshetskassa i Hannover 1930. |©  : akg-images, Berlin

85 år sedan i Tyskland. Är det dit vi är på väg? |© : akg-images, Berlin

På bilden ser vi arbetslösa stå i kö framför en arbetslöshetskassa i Hannover 1930. Tyskland hade förlorat det första världskriget och blev tvunget att betala ett stort skadestånd till Storbritannien och Frankrike.

Fortsätter det så här med nedläggningar överallt i landet, så har Sverige snart förlorat kriget mot arbetslösheten.

Läs nedan vad det står angående arbete i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.

FN:s förklaring § 23.)

1.) Alla har rätt att arbeta.

Alla har rätt att välja vad de vill arbeta med.

Alla ska ha det bra på sin arbetsplats och behandlas rättvist där.

Alla har rätt till hjälp om de blir av med sitt arbete.

2.) Alla har rätt till lika mycket i lön för samma slags arbete.

3.) Alla har rätt till en lön för sitt arbete som räcker till att leva på.

Alla som arbetar har rätt till hjälp från staten om de inte tjänar tillräckligt med pengar att leva på.

4.) Alla har rätt att gå med i en fackförening eller bilda en ny fackförening.Och statsskulden tickar på.


Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]