Tisdag, 16 juli, 2024 | Dagens namn är: Reinhold, Reine |
 
 

Morgonevent för presumtiva rotarymedlemmar på Nordic Sea Winery

I Simrishamns Rotaryklubb har rekryteringsgruppen jobbat med ett projekt att få fler att intressera sig för Rotary. De har listat upp nya tänkbara medlemmar, givetvis då lite yngre, som de bjöd in till ett morgonevent på Nordic Sea Winery i Simrishamn.

Kjerstin Sjöstedt, PR-ansvarig i Simrishamns Rotaryklubb, säger:

– Tanken bakom evenemanget är att attrahera nya medlemmar och då gärna lite yngre. Vi kommer att följa upp detta och bjuda in dessa presumtiva medlemmar till våra ordinarie Rotaryträffar. Vi fick en ny medlem på stående fot och fler kommer. Vi tycker att det är ett bra sätt att marknadsföra oss på.

– Vi hade också lyckats engagera ägaren till hela koncernen, Takis Soldatos att hålla föredrag om sin väg till framgång. Ett 20-tal personer kom och de tyckte att det var en positiv upplevelse.

Morgoneventet på Nordic Sea Winery i Simrishamn. | © : Rotary Simrishamn

Morgoneventet på Nordic Sea Winery i Simrishamn. | © : Rotary Simrishamn

Deltagarna tyckte att det var mycket intressant att få veta vilken betydelse Rotary har i samhället.

Betydelse både lokalt, regionalt, internationellt och inte minst för dem som är medlemmar.

Caisa Persson, inkommande klubbpresident, berättade om bakgrunden till varför Rotary bildades och vad Rotary står för.

Birger Simonsson, som är klubbens past president, berättade om Simrishamnsklubbens verksamhet samt lokala projekt och Kjerstin Sjöstedt berättade om Rotarys internationella verksamhet.


Om Rotary:

Rotary grundades 23:e februari 1905 i Chicago, USA, av advokaten Paul Harris. Syftet var att människor med olika yrken och bakgrund skulle träffas för att utbyta erfarenheter och få vänner för livet.

Namnet Rotary kommer från gruppens vana, i början av deras verksamhet, att rotera mellan medlemmarnas arbetsplatser. Sverige fick sin första Rotary-klubb den 20 februari 1926 då Stockholm Rotaryklubbs charterbrev undertecknades.

Man träffades varje måndag på Restaurang Rosenbad. Inträdesavgiften var 50 kronor och årsavgiften 25 kronor. Rotary fanns vid det laget i 42 länder, vilket innebar att Sverige blev det 43:e Rotarylandet och Stockholm Rotaryklubb den 2256:e klubben i världen. Antalet rotarianer i världen var då omkring 125.000.

Man har genom åren bedrivit en hel del välgörenhet i form av projekt. Det största projektet är polioutrotningen i världen som Rotary tog initiativ till för 30 år sedan.

Rotary Simrishamn bildades i november 1951.

Rotarys uppgifter:

The Rotary Foundation är rotarianernas egen stiftelse.

Rotary Foundations uppgift är att genom lokala och internationella, humanitära och kulturella program stödja Rotarys verksamhet för att uppnå Rotarys syfte och målsättning — Världsförståelse och Fred.

Dessutom inriktas Rotarys uppgift på sex olika fokusområden:

 • Freds- och konfliktlösningar
 • Förebyggande och behandling av sjukdom
 • Vatten och sanitet
 • Mödra- och barnavård
 • Grundläggande utbildning samt läs- och skrivkunnighet
 • Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling • Bookmark and Share
   
   
  Om Simrishamnsbladet
  Om Copyright
  Sidfot kolumn 3

  [redigera innehåll från kontrollpanelen]

  Sidfot kolumn 4

  [redigera innehåll från kontrollpanelen]