Måndag, 4 mars, 2024 | Dagens namn är: Tora, Tove |
 
 

Höjda VA-avgifter i kommunen

Det blir högre avgifter på VA-räkningen fr.o.m. 1 januari 2013 för alla kommuninvånare p.g.a. ett växande underhållsbehov. Höjningen blir …
… 7,5 % på den fasta avgiften och 7,5 % på den rörliga avgiften. Plus moms.

Det motsvarar en höjning på 267 kronor / år inkl. moms av den fasta avgiften och en höjning från 16.40 kr / kbm till 17.63 kr / kbm inkl. moms på den rörliga avgiften.

Så, summan av kardemumman blir det en sammanlagd kostnadsökning för den lilla, väldigt lilla familjen med cirka 390 kronor / år inkl. moms baserat på en förbrukning av 100 kbm.

Även anläggningsavgiften kommer att höjas och det blir med 5 %. Men det sker en månad senare, alltså den 1 februari 2013.

Denna avgiftshöjning är beslutad av kommunfullmäktige i Simrishamn som anser att ”Med detta ekonomiska tillskott kommer VA-enheten få möjlighet att renovera det befintliga ledningsnätet. Det är en av förutsättningarna för säkrare leveranser av vatten samt för att minska inläckaget i gamla och otäta avloppsledningar.”

Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]