Tisdag, 16 juli, 2024 | Dagens namn är: Reinhold, Reine |
 
 

Stämningsansökan inlämnad mot kommunen

Han fick sparken. Han bestred detta med argumentet ”att kommunen fortfarande inte har redovisat alla skäl för avskedningen”. Nu stämmer han kommunen.

I sin stämningsansökan mot kommunen yrkar Ingvar Bengtsson på ett skadestånd i storleksordningen 250 000:- och en lön på 54 800:-/månad från avskedet fram tills dess att huvudförhandlingen hållits. Han vill även ha ersättning för sina rättegångskostnader.

Motiveringen är att kommunen kränkt Ingvar Bengtsson genom uttalanden i media och via sin egen information på kommunens hemsida. Dessa negativa skriverier gör att Ingvar Bengtsson får det svårt med en ny anställning.

Det omnämns även i Bengtssons stämningsansökan att han inte fick någon varning och inte heller någon kritik före avskedet. Samtidigt framhävs att stora delar av personalen uttrycker sitt fulla stöd för Ingvar Bengtsson som chef.

Förvaltningschefen och hans juridiska ombud Carl Persson, förstår inte varför Ingvar Bengtsson blev sparkad. De begärde att få en skriftlig förklaring av kommunen. Nu har båda parter fått en sådan skickad till sig.

I denna redogörelse framkommer det att Ingvar Bengtsson och hamnchefen Jan Lundmark har haft ett avtal (muntligt?) om att skicka fakturor via Kimo i syfte att kringgå skattelagstiftningen.
Ekonomiavdelningen och dess anställda varnade för att fakturorna var bristfälliga. Ändå attesterade Bengtsson fakturorna vilket orsakade både merarbete och merkostnader för kommunen. Han anklagas även för att inte ha följt attestordningen och kommunens regler för representation och tjänsteresor.

Kommunens juridiska ombud, Clas Langéen-Nilsson, tycker det känns onödigt att det måste till en skriftlig redogörelse för detta. Motiveringen är att det inte ser bra ut för någon part i det här ärendet.

Med de uppgifter som sipprat fram både här och där, så börjar jag så smått undra vad som egentligen ligger bakom allt det här.

Är det enbart några felaktigt attesterade fakturor? Eller är det något större som ligger bakom?

Har Samhällsbyggnadschefen och Hamnchefen ett avtal om att ett internationellt kommunalt nätverk som KIMO är, ska handha vissa fakturor för att kringgå skattelagstiftningen?
Då blir åtminstone jag en aning fundersam.

Det ska bli intressant att se vad som kommer ut av allt detta så småningom.

Är Bengtsson bara en syndabock som ska bära det så kallade ”berömda” hundhuvudet?

Fotnot 1:
KIMO, som står för ”Kommunenes Internasjonale Miljoorganisasjon”, grundades i Esbjerg, Danmark 1990 på norskt initiativ för att arbeta mot föroreningar i Nordsjön och kom att heta KIMO International som också är huvudorganisationen.

KIMO Baltic Sea är ett internationellt kommunalt nätverk för kustkommuner runt Östersjön som verkar för att värna om Östersjöns miljö och framtid.

Det bildades i Simrishamn försommaren 2008 och Monica Gripp, Simrishamn, blev dess förste ordförande.

Simrishamn innehar ordförandeskapet för organisationen fram t.o.m. 2014. Sedan november 2010 är sekretariatet beläget på Marint Centrum nere på Varvsgatan 4.


Fotnot 2:
Det uppstod en dispyt mellan Monica Gripp och hamnchef Jan Lundmark, som även sedan tidigare var koordinator i KIMO.

Det utmynnade i anklagelser mot varandra om både det ena och det andra. Till slut fick Gripp nog.

I juni i år lämnade hon så alla sina politiska uppdrag. Hon var bl.a. ordförande i KIMO, ordförande i myndighetsnämnden, ledamot i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

Kommunalrådet Anders Johnsson (M) beklagade att Monica Gripp inte skulle komma att ställa upp i höstens val och berömde henne för hennes rakryggade agerande i hela KIMO-affären.

Är du intresserad av vad dispyten handlade om så finns det en artikel på Ystads Allehanda från april i år.
Den finns här. (extern länk)

Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]