Fredag, 14 juni, 2024 | Dagens namn är: Håkan, Hakon |
 
 

Avskedad förvaltningschef stämmer kommunen

Den avskedade förvaltningschefen, Ingvar Bengtsson, kommer förmodligen att stämma Simrishamns kommun. Åtminstone enligt hans juridiska ombud Carl Persson.

Som skäl för stämningen säger Carl Persson till SR.se/kristianstad ”att kommunen fortfarande inte har redovisat alla skäl för avskedningen”.

Bakgrunden till allt det här är att Förvaltningschefen, tillika Samhällsbyggnadschef, har godkänt utbetalningar på drygt 70 000 kronor mellan maj och juli i år.

Detta har han gjort trots bristfälliga eller oklara underlag för minst 28 fakturor och reseräkningar. Dessa har tydligen koppling till Kimo Baltic Sea och den förre koordinatorn där.

På kommunens hemsida säger kommunens juridiska ombud, advokat Clas Langéen-Nilsson så här:

– Förvaltningschefen har en förtroendeposition till kommunen och dess medborgare. Inom ansvarsområdet ligger bland annat att förvaltningschefen självständigt ska granska och kontrollera att skattemedel används på ett korrekt sätt.

– Att tvingas avskeda en förvaltningschef sker naturligtvis efter mycket noggranna överväganden. Självfallet får förvaltningschefens handlande konsekvenser för medborgarnas tillit till att kommunen handskas med skattemedlen på ett ansvarsfullt och transparent sätt.

Enligt uppgift så försökte kommunen få en överenskommelse med Bengtsson om en pensionsavgång istället för avsked.

Förvaltningschefen vägrade att diskutera frågan och kommunen beslutade då istället att avskeda honom.

Kommentar:

Borde inte dessa två tjänster hållas isär. Av två olika chefer. Kanske det är en ekonomisk fråga för kommunerna och eftersom tjänsterna ändå går hand i hand så väljer man den lösningen.

För om jag t.ex. är förvaltare till min rullstolsbundne, senile och omyndigförklarade gamle morfar som är miljardär och jag samtidigt är expert på utveckling av bebyggelse, service och kommunikationer, så kan det vara frestande att föreslå en total nybyggnation av hans gamla ruckel till bostad.

Med inbyggd hiss och senaste IT-fibertekniken. Som jag en dag ska ärva. Då sitter man verkligen på två stolar, eller hur?

Ett annat exempel är den i Torsås kommun. År 2011 kan man läsa ”Torsås kommun anklagas för jäv” i Barometern OT.

Säger inte att så är fallet i den nu uppståndna situationen i Simrishamns kommun. Men man granskar kanske inte lika noggrant om man är chef för båda.

FAKTA:
Vad gör en förvaltningschef?

Inte helt lätt för en utomstående att förstå kanske. Men enligt databasen i Nationalencyclopedin (NE) betyder förvaltning ”att sköta eller administrera något för någon annans räkning. Speciellt används termen för att beteckna den organisation, offentlig förvaltning, som har till uppgift att bereda och verkställa de politiska besluten.”

Vad gör en samhällsbyggnadschef?

Samhällsbyggnad kan avse:

 • Lantmäteri, geometrisk uppmätning, kartläggning, och t ex topografisk beskrivning av mark.
 • Väg- och vattenbyggnad.
 • Samhällsplanering, riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö.

 • Fotnot:
  Lennart Lundquist var professor emeritus i statsvetenskap i Lund. Han har skrivit boken ”Förvaltning, stat och samhälle” som ofta används som kurslitteratur på högskolor och universitet.

  Lennart Lundquist dog den 11 juli i år. Men han är en långt större expert i detta ämne än vad jag är och någonsin kommer att bli.

  Men ibland kan det räcka med lite sunt förnuft.

  Tror jag.

  Bookmark and Share
   
   
  Om Simrishamnsbladet
  Om Copyright
  Sidfot kolumn 3

  [redigera innehåll från kontrollpanelen]

  Sidfot kolumn 4

  [redigera innehåll från kontrollpanelen]