Fredag, 14 juni, 2024 | Dagens namn är: Håkan, Hakon |
 
 

Om Copyright ©

Får jag använda material från Simrishamnsbladet för valfritt ändamål?

Nej, då bryter du mot upphovsrättslagen. All form av mångfaldigande på vilket sätt det än må vara är förbjuden och kräver tillstånd av Simrishamnsbladet. Det spelar ingen roll om det är i kommersiellt –icke kommersiella ändamål.

Får jag använda material från Simrishamnsbladet för privat bruk?

Ja, det är tillåtet. Men enbart i den begränsade form som medges av Upphovsrättslagen. Det ska vara i enlighet med god sed och en omfattning som motiveras av ändamålet. Du måste också ange källa. Du kan inte inom ramen för citaträtten vidarebefordra någon annans text som ett självständigt inslag i det egna arbetet – jfr § 11 och 22 i Upphovsrättslagen.

Men ¹”det är tillåtet att återge avsnitt ur annans verk inom ramen för ett eget självständigt arbete såsom hjälpmedel för framställningen. Citatet kan då användas för att kritisera eller belysa det andra verket eller för att understryka det egna ställningstagandet eller ytterligare utveckla vad som sägs i det citerade”. Det är inte tillåtet att använda någon annans bild med hänvisning till den här bestämmelsen men en bild kan återges i anslutning till en kritisk eller vetenskaplig framställning enligt 23 §.

Kan jag länka från min egen sida till material på Simrishamnsbladet?

Det är tillåtet om materialet inte förvanskas eller placeras i ett sammanhang som strider mot god publicistisk sed.

Hur gör jag om jag vill använda material från Simrishamnsbladet?

Om det gäller bild/er så gäller upphovsrättslagen och då krävs tillstånd. Kontakta redaktionen på telefon 0414-30001 eller info@simrishamnsbladet.se med fullständigt namn, adress och telefonnummer.

Om du är osäker på vad som gäller angående upphovsrättslagen så följ denna länk ” https://lagen.nu/1960:729

 

¹) Källa: Lagen.nu / Kap.2 / 22 § / Kommentar

Bookmark and Share
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]