Måndag, 27 maj, 2024 | Dagens namn är: Beda, Blenda |
 
 

Studie om flyktinginvandringar till Sverige 1945-1970.

Med hjälp av ett unikt källmaterial belyser översiktsstudien “I Moder Sveas ömma famn” under vilka omständigheter flyktingar levde i Sverige under perioden 1945-1970. Studien påvisar även ifrån vilka länder de nyanlända kom.

En socialhistorisk flyktingöversikt

En socialhistorisk flyktingöversikt

I korthet visar resultatet att dåtidens flyktingar brottades med i stort sett samma problem som dagens människor på flykt i Sverige möter.

Att förhållandena för invandrare idag försämrats jämfört med 1950- och 1960-talens situation förklaras vanligtvis med att det var arbetskraftsinvandrare då och flyktinginvandrare idag. Det är dock som att jämföra äpplen och bananer. Det handlar om helt olika studieobjekt, framhåller Daniel Rauhut.

Daniel Rauhut är docent och har doktorerat i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Han har varit verksam vid bland annat Malmö Högskola, Stockholms stads FoU-enhet, Institutet för tillväxtpolitiska studier och KTH.

Rauhuts forskning har främst rört välfärd, arbetsmarknad och internationell migration i såväl svenskt, nordiskt och europeiskt perspektiv.

Boken finns på Carlsson Bokförlag.

Om länken inte fungerar är boken med största sannolikhet slutsåld.

Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]