Tisdag, 16 juli, 2024 | Dagens namn är: Reinhold, Reine |
 
 

”Internet ryms i en citron.”

I boken ”11 gram sanning” beskriver Microsofts teknikchef, Daniel Akenine, hur man kan beräkna vikten av all information som finns på Internet. Han kommer fram till att Internet väger lika mycket som en normalstor citron.

Med anledning av bokens utgivning så ställde Marthina Elmqvist, som är Marknadskoordinator på Hoi förlag några frågor till Daniel kring detta.

Daniel Akenine

Daniel Akenine

Hej! Vem är du?

– Jag heter Daniel Akenine och arbetar främst som teknik och säkerhetschef för Microsoft, men är också ordförande för Sveriges IT-arkitekter och ledamot i regeringens samordningsråd för säkerhet och integritet i smarta elnät. Sedan en tid tillbaka är jag även författare.

Varför fick du för dig att beräkna vikten av all information på Internet?

– Information kan vara svårt att förhålla sig till. När man börjar nå så höga siffror som terabytes, exabytes och zettabytes har man för länge sedan tappat förmågan att föreställa sig vad detta betyder.

– En mänsklig hjärna förstår bäst begrepp som den kan förhålla sig till fysiskt, t.ex. massa. Skillnaden mellan ett gram och ett ton är ganska enkelt att föreställa sig och använder man samma modell på informationsmängder kan det bli lättare att förstå.

Så hur gjorde du? Hur gör man för att beräkna vikten på en GB?
11 gram sanning|Hoi förlag

11 gram sanning|Hoi förlag

– Det är förstås lite klurigt och man får göra några antaganden. Första utmaningen är att ställa sig frågan vad data består av?

– Information kan vara i formen av ljus som rör sig i fiberkablar, elektroner under rörelse i processorer, elektrisk/magnetiska laddningar eller vanlig hederlig trycksvärta.

– För en tid sedan visade dock IBM att den minsta beståndsdelen av information, en BIT, kan lagras på runt 150 atomer vid rumstemperatur. Jag valde att använda mig av att detta som bas.

– Genom att estimera all information som finns i världen till 1 zettabyte samt beräkna massan på de atomer som skulle krävas för att lagra denna information får man vikten 131 gram – eller vikten av en normalstor citron.

Har det gjorts förut?

– Man har gjort olika försök då man gjort andra antaganden. Man har tittat på lagring i flashminnen, energi som förbrukas av Internet eller antalet elektroner i rörelse i en server. Modeller som varit lite långsökta.

Din roman heter 11 gram sanning. Varför 11 gram?

– I boken så kontrolleras 11 gram av Internets information av en enskild person. Information som personen kan göra till sin egen sanning.

Vad är syftet med boken?

– Syftet är att visa hur information runt omkring oss kanske inte alltid når oss så slumpmässigt som man kanske tror. Samt att visa hur förutsägelser med Big Data kan komma att förändra vår värld för alltid.
marthina_elmqvist_75x75För mig, som sysslat med datorer sedan början av -nittiotalet och använde formaterade 3,5 tums disketter (1,44 Mb – 1 475 Kb) till allting, ter sig en Zettabyte som hela universum.

I slutet av 1990 talet så hade jag en liknelse skriven i ett word-dokument. Den var framtagen av teknikerna i Silicon Valley och jag hade den sparad på en diskett. Nu har jag inte ens en diskettstation på datorn.

Men jag hittade liknelsen via Chalmers i Göteborg (TACK!) och den lyder såhär:

Om bilar hade utvecklats i samma takt som datorerna skulle en Volkswagen idag ha en topphastighet på 15000 km/h, dra 1 ml/mil, vara stor som en tändsticksask och kosta 13 öre! (Detta är alltså uträknat strax innan millennieskiftet).

Tänk att köra jorden runt på mindre än tre timmar och cirka fyra liter bensin med en bil som kostade 13 öre i inköp. WOW! Dock framgår inte vad eventuella reparationer skulle kosta.

Reparationer? Vafan, bilen kostar ju max en krona så slit och släng. Resultatet blir förstås överfulla bilskrotar överallt. Men det löser säkert Fridolin och Romson.

Öre finns ju inte längre så det hade fått bli en krona och lite dricks till den stackars bilförsäljaren.

Ett stort problem kvarstår dock: Det hade helt klart varit svårt att komma in i den. Åtminstone för mig.


Diskstorlekar i datorvärlden:

8 tums diskett (ca 1971) 80 Kb/1200 Kb • 5,25 tums diskett (ca 1978) 180 Kb/360 Kb/1200 Kb • 3,5-tums HD-diskett (ca 1985) 360 Kb/720 Kb/1,44 Mb

1024 Byte = 1 Kilobyte
1024 Kb = 1 Megabyte
1024 Mb = 1 Gigabyte
1024 Gb = 1 Terabyte
1024 Tb = 1 Petabyte
1024 Pb = 1 Exabyte
1024 Eb = 1,18059162072064 Zettabyte

1 zettabyte = 867,361737988 Eb
1 zettabyte = 888 178,4197 Pb
1 zettabyte = 909 494 701,773 Tb
1 zettabyte = 931 322 574 615 Gb
1 zettabyte = 953 674 316 406 000 Mb
1 zettabyte = 976 562 500 000 000 000 Kb


Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]