Tisdag, 16 juli, 2024 | Dagens namn är: Reinhold, Reine |
 
 

Var tredje pensionär går miste om lägre skatt

Nära var tredje pensionär får en oförändrad eller höjd skatt nästa år. Det framgår av en ny granskning från Skattebetalarna som kom igår.

Regeringens skatteförslag i budgetpropositionen innebär att pensionärer med inkomster upp till 20 000 kr/mån får lägre skatt. För 600 000 personer över 65 år väntar dock oförändrad eller till och med högre skatt. Det framgår av nya beräkningar från Skattebetalarna.

Den försämrade uppräkningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt var ett högst oväntat förslag från den rödgröna regeringen. Inget av de två regeringspartierna hade denna skattehöjning i sina valmanifest.

Joacim Olsson, vd Skattebetalarna

Joacim Olsson, vd Skattebetalarna

Omkring 125 000 pensionärer får höjd skatt på grund av detta. För ca 115 000 personer handlar det om en höjning med minst ca 1 600 kronor.

Därtill måste drygt 10 000 fler betala statlig skatt (med upp till 1 600 kronor) jämfört med sedvanlig uppräkning.

– Det är bra att skatten för de med låga pensioner sänks. Men som helhet är förslagen ett stort svek mot landets alla pensionärer, säger Joacim Olsson, vd på Skattebetalarna.

– För dem som drabbas av höjd skatt på sin pension handlar det oftast om tjänstepensioner som i allra högsta grad är uppskjuten lön, säger Joacim Olsson.

För dem som valt att fortsätta arbeta efter 65-årsdagen drabbas ca 45 000 personer av högre skatt till följd av avtrappat jobbskatteavdrag för månadsinkomster över 50 000 kronor.

Dessutom får cirka 75 000 företagare som är äldre än 65 år högre skatt som följd av att den särskilda löneskatten återinförs med 5,6 procent.

– Den återinförda löneskatten gör det dyrare att anställa äldre personer som fortfarande vill och kan bidra till arbetsmarknaden. Indirekt blir resultatet att de arbetande pensionärerna får betala för pensionärernas skattesänkning, på utlovade 1,98 mdr kronor, konstaterar Joacim Olsson.

Den särskilda löneskatten för pensionärer väntas inbringa 1,55 mdr medan lägre skatt för pensionärer med inkomst upp till 20 000 kronor väntas kosta 1,98 mdr.

Allt som allt leder det alltså till ett sänkt skattuttag på endast cirka 430 miljoner kronor. Men då är inte den lägre brytpunkten för statlig inkomstskatt eller avtrappat jobbskatteavdrag för äldre medräknat. Därtill kommer även kommunala skattehöjningar.

– Sammantaget är det odiskutabelt att skatteuttaget för många äldre ökar. Trots löften om motsatsen. Och det ökar genom att arbete, det som skapar välstånd, beskattas hårdare, avslutar Joacim Olsson.


Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. De vänder sig till alla som vill ha lägre skatter och bättre välfärd.


Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]