Måndag, 15 april, 2024 | Dagens namn är: Olivia, Oliver |
 
 

Svenskars oro för saker och ting

Tre av fyra svenskar oroas av organiserad internationell brottslighet och nästan lika många oroas av relationen mellan kristna och muslimer. Det fastslår MSB – vilket står för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

I MSB:s undersökning Opinioner 20121 har 1 000 svenskar svarat på frågor som har betydelse för beredskap, försvars- och säkerhetspolitik.

Topp tre listan över vad svensken oroar sig mest för toppas av organiserad internationell brottslighet med 75 procent, relationerna mellan den muslimska världen och den kristna världen 73 procent och användandet av jordens naturresurser 66 procent.

Även utvecklingen i Mellanöstern ökar kraftigt i årets mätning. Andelen som är mycket eller ganska oroade över denna har ökat med över 10 procentenheter och är nu 65 procent.

Andelen som är mycket eller ganska oroade för stora flyktingströmmar har ökat från 43 procent till 56 procent mellan 2011 och 2012.
– Det finns goda skäl att anta att problematiken i Mellanöstern även påverkar oron för relationen mellan den muslimska och kristna världen respektive oron för stora flyktingströmmar, säger Thomas Gell, enhetschef på MSB.

Vidare så anser en klar majoritet, cirka 80 procent, att Sverige bör ha ett militärt försvar.
Den försvarsaspekt som de allra flesta bedömer ha väldigt stor betydelse för trovärdigheten är förmågan att försvara hela landet.

När vi ändå är inne på ämnet försvar så kan nämnas att 30 procent anser att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato, medan 47 procent anser att Sverige även fortsättningsvis ska stå utanför.

– Oron för smittsamma sjukdomar fortsätter däremot att minska. I Opinioner 2012 anger 36 procent att de är mycket eller ganska oroade för spridning av smittsamma sjukdomar. Det är den lägsta noteringen sedan frågan infördes i undersökningen 2004, säger Thomas Gell.

1”Opinioner” är en undersökning med lång historik. Frågeställningarna har rört allmänhetens uppfattningar i frågor som har betydelse för beredskap, försvars- och säkerhetspolitik. Vissa av de frågor som ställs har varit i stort sett likalydande sedan 1950-talet. Nya frågor som rör samhällsskydd och beredskap i ett vidare perspektiv har dock tillkommit under senare år. Idag är till exempel inställningen till samhällets roll vid terroristattentat, naturkatastrofer eller andra allvarliga störningar några frågor som berörs i undersökningen. Undersökningen har genomförts i MSB:s regi sedan 2009.
Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]