Måndag, 15 april, 2024 | Dagens namn är: Olivia, Oliver |
 
 

Stor förekomst av amerikansk hummer kring Lysekil

Under hösten 2014 har hittills 17 amerikanska humrar fångats av fiskare i Gullmarsfjorden, varav de flesta inom ett mindre område vid Lysekil. Av dessa har 4 honor dessutom haft yttre rom.

Amerikansk hummer fångad i Gullmarsfjorden 2014| : Vidar Öresland

Amerikansk hummer fångad i Gullmarsfjorden 2014| : Vidar Öresland

Forskarna Vidar Öresland och Mats Ulmestrand vid SLU:s havsfiskelaboratorium anser att de humrar som hittills fångats sannolikt bara är toppen på ett isberg.

Nu är det en kamp mot klockan att försöka stoppa amerikansk hummer innan det är för sent.

Totalt har det sedan första fyndet 2008 rapporterats 22 amerikanska humrar i Sverige. Årets fångster härrör sannolikt till största delen av rymningar från en eller flera olagliga sumpningar av hummer i havet vid Lysekil.

Amerikansk hummer vandrar inte in till svenska vatten, utan deras förekomst är ett resultat av människors okunskap.

I Skagerrak har amerikansk och europeisk hummer redan fått avkomma tillsammans (hybrider). Det är okänt vad det skulle kunna innebära om hybrider sprids i våra vatten.

Det finns en uppenbar risk att amerikansk hummer även kan sprida främmande sjukdomar och parasiter till vår egen hummer och andra skaldjur.


Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]