Måndag, 27 maj, 2024 | Dagens namn är: Beda, Blenda |
 
 

Så kan Polisen bättre utreda våldtäkter

Polisen ska bli bättre på att utreda våldtäkter. Lagen bör ändras så att alla utsatta får rätt till målsägarbiträde. Det föreslås i en ny rapport från Rikspolisstyrelsen.

Eva von Vogelsang|

Eva von Vogelsang|


Så få som mellan 10 och 20 procent av sexualbrotten i Sverige polisanmäls. Väldigt få av dem klaras upp. Därför vill Polisen få upp antalet anmälningar och öka andelen fällande domar.

En av de viktigaste slutsatserna i Rikspolisstyrelsens rapport är att man behöver ändra lagen om rätten till målsägarbiträde:
– Att det finns ett målsägarbiträde är den viktigaste framgångsfaktorn i våldtäktsmål. Anmälaren behöver stöd.

– Ofta befinner de sig i chock och de vet inte vad som sker i en förundersökning. Det handlar om att förbereda dem på och förklara processen, säger Eva von Vogelsang som lett arbetet.

Görs för sent

Rapporten lyfter fram ett äldre förslag. Förundersökningsledaren ska vara skyldig att begära ett målsägarbiträde till den utsatta i samband med att man inleder en förundersökning.

Precis som när det gäller att begära en offentlig försvarare åt den som är misstänkt för brott:
– I dag gör Polisen det för sällan och för sent. Målsägarbiträdet blir också en kontrollfunktion som ser till att alla relevanta åtgärder är vidtagna, enligt Eva von Vogelsang.

Rapporten visar också att kvaliteten på förundersökningarna i våldtäktsärenden är varierande. Allt för ofta görs inte alla förstahandsåtgärder.

Det handlar till exempel om att undersöka brottsplatsen, att prata med vittnen, att ta in bilder från övervakningskameror och att göra husrannsakningar hos den utpekade.

Vill ha tydligare definition

Det finns flera saker att göra för att förbättra situationen:
– I dag är det oklart vad man menar med begreppet ”grova våldsbrott” eftersom brottstyperna inte räknas upp.

– Genom en definition som innefattar våldtäkt skulle det bli tydligt vilka metoder vi ska använda i arbetet, säger Eva von Vogelsang.

Då skulle även våldtäktsutredarna börja använda Pug rutinmässigt. Pug är en metodhandbok för utredning av grova våldsbrott:
– Den har man redan idag stor nytta av i en våldtäktsutredning.

Våldtäktsutredare jobbar i dag ofta ensamma till skillnad från mordutredare som ofta jobbar i team. Eva von Vogelsang vill att våldtäktsutredare också ska göra det.

Gärna tillsammans med mordutredare, eftersom de skulle komplettera varandra:
– De som utreder våldtäkter har ofta kunskap om sexuellt våld men är inte alltid lika bra på hemliga tvångsåtgärder och spaningsledning. Mordutredare behöver ibland, tvärtom, fördjupad kunskap om sexuellt våld, avslutar Eva von Vogelsang.

6 000 våldtäkter i fjol

• Mellan 10 och 20 procent av sexualbrotten polisanmäls. I fjol anmäldes drygt 6 000 våldtäkter i Sverige.

• Endast cirka 10 procent av våldtäkterna är överfallsvåldtäkter.

• Unga män är överrepresenterade som misstänkt för sexualbrott. Unga kvinnor som offer.

• 36 procent av våldtäktsåtalen läggs ner. För andra brottstyper är motsvarande siffra 5 procent.

Andra förslag från rapporten

• Ge SKL uppdraget att ta fram nationella rutiner för hur man ska hantera spårsäkringssats efter sexuella övergrepp.

• Ge nationella bedömandegruppen, som i dag granskar mord, ett utökat uppdrag. Vissa våldtäktsärenden utan skälig misstänkt ska granskas igen efter 30 dagar om brottet har inslag av allvarligt våld eller en indikation om seriebrottslighet.

• Förbättra utbildningarna. Låt även våldtäktsutredare gå utbildningar om hur man utreder grova våldsbrott.


Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]