Onsdag, 24 juli, 2024 | Dagens namn är: Jakob |
 
 

Regeringen straffbeskattar bort Sveriges bönder

Idag kom nyheten från den rödgröna regeringen att de tänker återinföra skatten på handelsgödsel. Den skatt som Alliansregeringen tog bort under sin tid vid makten.

Nyheten om en ny handelsgödselskatt upprör Centerpartiets Eskil Erlandsson.

Eskil Erlandsson|

Eskil Erlandsson (C)|


– Det här är ytterligare ett stenhårt slag från vänsterregeringen mot landsbygden. Man straffbeskattar med precision bort Sveriges bönder med 300 miljoner i ökade kostnader. Det är skandal, säger Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande.

– Vi skulle bli det enda landet i EU med en liknande beskattning och det skulle snedvrida konkurrenskraften för svenska lantbrukare. Dessutom vet vi att det är fel väg att gå.

– Skatten har ingen miljöpåverkande effekt, läckagen har minskat trots att skatten tagits bort, fortsätter Eskil Erlandsson.

– Det visar tydligt att vänsterregeringen bara ser landsbygden som något att beskatta hårt genom b.la handelsgödselskatt, kilometerskatt, höjd skatt på ungas jobb.

– Regeringen pratar om en livsmedelsstrategi men med deras politik kommer det snart inte finnas några bönder kvar som kan producera mat, avslutar Eskil Erlandsson.

Erlandsson får stöd av Sverigedemokraterna som via sin jordbrukspolitiska talesperson, Anders Forsberg, kommenterar så här:

Anders Forsberg (SD)|

Anders Forsberg (SD)|

– Nu kom förslaget som Sveriges bönder fruktat. Förutom att skatten direkt påverkar lönsamheten och konkurrensförmågan negativt hos svenskt jordbruk, visar statistik att skatten väldigt lite påverkar hur mycket handelsgödsel som används.

– Skälen som anförs om att minska övergödningen eller näringsläckagen, finns inte heller belagda.

– Snarare är det så att mängden spridd handelsgödsel fortsatt att minska även efter att skatten togs bort.

– Det är i grunden obegripligt hur regeringen kan vilja återinföra skatt på handelsgödsel när en sådan skatt saknar miljöstyrande effekter.

– Det är ett dråpslag mot svenskt jordbruk med återinförd skatt på handelsgödsel, avslutar Anders Forsberg.

Bakgrunden till dessa utlåtanden från Centern och SD är att miljöminister Åsa Romson meddelade på morgonen att Miljöpartiet och Socialdemokraterna har för avsikt att ytterligare beskatta svenskt jordbruk i den kommande budgeten.

Enligt hennes förslag ska Regeringen utreda hur en gödselskatt kan utformas och planeras att införas 2016. Den dåvarande skatten på handelsgödsel kom till en gång för att finansiera den svenska spannmålsexporten.

Senare användes den som skäl för att minska läckaget av gödning till vattendrag och att minska tillförsel av tungmetaller till jorden.

Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]