Tisdag, 16 juli, 2024 | Dagens namn är: Reinhold, Reine |
 
 

Ny webbplats lanseras angående spridd bröstcancer

Nu lanseras en ny webbplats om spridd bröstcancer. Det är den första Internet-satsningen inom detta viktiga område i Sverige och denna stora satsning görs för att sprida kunskapen om spridd bröstcancer.

Samtidigt planerar BRO, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, ytterligare satsningar på information om ¹*spridd bröstcancer som tas fram med stöd av Novartis.

Bakgrunden är att allt fler kvinnor lever med bröstcancer som en kronisk sjukdom. Gruppen ökar – bland annat tack vare det som kallas målstyrd behandling.

– Vi vill sprida hopp och också visa att vi inte väjer för de svåra frågorna. De här kvinnorna behöver både stöd och information, säger Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation.

Varje år får ungefär 1 500 kvinnor i Sverige besked om att deras bröstcancer har spridit sig och bildat tumörer i andra delar av kroppen.

Det innebär att sjukdomen går in i en alltmer kritisk fas där behovet av professionellt stöd ihop med saklig information om sjukdomsförlopp och behandlingsmöjligheter blir ännu viktigare.

BRO satsar under 2015 stort på att uppmärksamma den allt större grupp kvinnor som lever med spridd bröstcancer och som hittills inte uppmärksammats tillräckligt.

Webbplatsen är en del i satsningen och BRO har satt sin kvalitetsstämpel vad gäller användbarhet på innehållet som faktagranskats av onkologisk expertis.

|©  : Novartis, Sverige

Så här ser den nya webbplatsen ut. Spriddböstcancer.se : Novartis, Sverige

Webbplatsen är till för alla som vill veta mer om vad som händer när bröstcancern har spridit sig till andra organ.

Vilka olika behandlingar som finns, hur man hanterar psykologiska reaktioner och hur man pratar om sjukdomen. Här finns även praktiska råd för patienter, anhöriga och andra som är intresserade.

BRO kommer också att fortsätta sitt obrutna engagemang för att få till stånd ett nationellt register för kvinnor med spridd bröstcancer. Vilket är en förutsättning för att kunna ge de hårdast drabbade kvinnorna bästa tänkbara vård.

– Tack vare effektivare behandling och bättre läkemedel kan allt fler leva länge med spridd sjukdom. Men eftersom vi inte dokumenterar dessa kvinnor systematiskt i ett eget register så vet vi inte med säkerhet hur många som får återfall, vilka läkemedel de får eller vilka behandlingar som fungerar bäst, säger Elizabeth Bergsten Nordström.

Hon menar att ett sådant register är en förutsättning för att säkerställa att varje kvinna i Sverige med spridd bröstcancer kan erbjudas bästa möjliga vård och behandling.

Vilket är en rättighet som står inskriven i den svenska hälso- och sjukvårdslagen.

– Kvinnor med spridd bröstcancer måste få hjälp att orka leva. Inte bara hålla sig vid liv. Därför vill vi satsa kraft och resurser på de hårdast drabbade kvinnorna, säger Elizabeth Bergsten Nordström.

Fotnot: ¹*
Spridd bröstcancer innebär att cancerceller från den ursprungliga tumören i bröstet har tagit sig till andra delar av kroppen. Där har cancercellerna bildat nya tumörer – metastaser.

De nya tumörerna uppstår oftast i skelettet, levern eller lungorna.

Spridd bröstcancer kallas ibland för metastaserad bröstcancer (MBC), bröstcancer stadium IV eller kronisk cancer.

Källa: Novartis, Sverige


Om Novartis:

Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård.

Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden.

Nettoförsäljningen för hela företagsgruppen uppgick 2014 till 58 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,9 miljarder USD.

Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 133 000 anställda.

Mer information om företaget finns härBookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]