Onsdag, 24 juli, 2024 | Dagens namn är: Jakob |
 
 

Nedläggning av Bromma väcker folkstorm i Sverige

Bromma flygplats spelar en viktig roll för jobbskapandet i hela Sverige. Om Bromma läggs ner kommer orter som har förbindelse med flygplatsen att få försämrade kommunikationer med Stockholm.

Detta kommer att slå hårt mot jobb och tillväxt och nedläggningshotet väcker starka känslor bland invånare på de tolv orter som har förbindelse med Bromma.

En ny undersökning som Stockholms Handelskammare låtit Demoskop genomföra visar att hela sex av tio personer är negativa till en nedläggning.

– Bromma flygplats är en nyckel för fortsatt jobbskapande och god tillväxt i hela Sverige. Det är bra att folk i Sverige reagerar på det orimliga i att Brommas öde blir en bricka i ett lokalpolitiskt förhandlingsspel i Stockholms kommun, säger Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare.

– Arlanda är redan nu nära sitt kapacitetstak i högtrafiktid. Det finns därför ingen möjlighet att flytta över Brommas flygtrafik till Arlanda. En nedläggning av Bromma hotar 24 000 jobb i orter som har förbindelse med flygplatsen, avslutar Maria Rankka.

Demoskops undersökning

Av de 2 600 tillfrågade personerna så var det 61 procent i de tolv orterna dom tyckte att det skulle vara negativt med en nedläggning av Bromma flygplats.

Hela 90 procent av de boende på Gotland och i Ronneby är negativa till nedläggningshotet.

I Ängelholm är 80 procent av de tillfrågade negativa, i Kalmar 77 procent, Trollhättan 74 procent, Halmstad 70 procent, Sundsvall 66 procent, Östersund 65 procent, Växjö 62 procent, Malmö 60 procent och Göteborg 49 procent.

Demoskop har gjort undersökningen på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Totalt 2 600 personer mellan 20 och 65 år intervjuades på de orter som har flygförbindelse med Bromma flygplats.

Intervjuerna genomfördes 10-31 oktober. Resultatet är vägt på kön, ålder och geografisk fördelning för att motsvara befolkningen i respektive kommun och i målgruppen som helhet.

Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]