Måndag, 27 maj, 2024 | Dagens namn är: Beda, Blenda |
 
 

Minskade kvoter för torskfisket i Östersjön

Vid rådsmötet den 13 oktober fattade EU:s fiskeministrar beslut om kvoter för fisket i Östersjön för nästa år. Beslutet innebär minskade kvoter för både det östra och västra beståndet av torsk, med 22 procent respektive 6,5 procent.

Däremot ökas kvoten för Östersjöns samtliga sillbestånd. I diskussionen har EU:s fiskeministrar utgått ifrån biologisk rådgivning från det internationella havsforskningsinstitutet, ICES, och EU-kommissionens förslag om fiskemöjligheter.

Förslaget från ICES och kommissionen har även behandlats i Baltfish, det regionala samarbetsorganet mellan Östersjöstaterna. För Östersjöns samtliga sillbestånd beslutades om en ökning av kvoten. För skarpsill sänks kvoten med 11 procent och laxkvoten sänks med 10 procent.

Östersjön|

|

För sill i Bottenhavet och den centrala sillen väljer ministerrådet att sätta kvoten lägre än vad ICES föreslår. Anledningen är att man vill minimera för stora svängningar av kvoten mellan år.

För lax ökas kvoten jämfört med ICES förslag. Men jämfört med 2014 minskar laxkvoten med tio procent.

I ett pressmeddelande säger utredaren på enheten för fiskereglering på Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Johan Stål, så här:

– Beslutet om kvot för det västra beståndet av sill följer ICES rådgivning. I övriga fall har man frångått den biologiska rådgivningen, exempelvis när det gäller torskbeståndet i östra Östersjön.

– Vad gäller skarpsillen valde ministerrådet i år att följa den rådgivning från ICES som tar hänsyn till hur olika arter interagerar i ekosystemet, så kallad flerartsförvaltning.

– Minskade uttag av exempelvis torsk kan i denna modell tillåta högre uttag av skarpsill än om man bedömer varje bestånd för sig. Detta förutsätter dock att även andra arter förvaltas enligt denna modell, vilket de ännu inte gör.

För torsken i det östra beståndet har ICES i år inte kunnat ge ett förslag på kvot som är baserad på en så kallat analytisk bedömning. Därför gav man ett råd enligt försiktighetsansatsen, baserat på förra årets fångst minus 20 procent. Denna sänkning ansåg medlemsländerna vara alltför kraftig och den blev istället 22 procent.

– Det östra torskbeståndet anses generellt vara i dålig kondition och forskarna har bland annat haft svårt att åldersbestämma fisken, avslutar Johan Stål.

För torsken i det västra beståndet ansåg ICES inte att förvaltningsplanen för torsk i Östersjön varit tillräcklig för att sänka fisketrycket.

Därför gav man ett råd i linje med MSY-målet (maximal hållbar avkastning) som innebär en sänkning av kvoten med 48 procent. Detta ansåg medlemsländerna vara en för stor sänkning och istället blev sänkningen 6,5 procent.

Ministerrådets beslut innebär också en oförändrad nivå på fiskeansträngningen som anger antal dygn till havs för torskfisket.

Det vill säga 147 dagar för beståndet i västra Östersjön och 146 dagar för östra beståndet. De nya kvoterna gäller från och med 2015.


Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]