Fredag, 14 juni, 2024 | Dagens namn är: Håkan, Hakon |
 
 

Medelpriset för småhus över 1 miljon

Medelpriset för ett småhus är över 1 miljon i samtliga län meddelar SCB. Störst prisuppgång står Norrbottens län för.

Även om priserna på småhus var oförändrade under det fjärde kvartalet 2012, jämfört med det tredje kvartalet 2012, så steg priserna med två procent i jämförelse med fjärde kvartalet 2011.

På länsnivå steg priserna i 10 län mellan oktober – december 2012 jämfört med juli – september 2012 och den största ökningen svarade Norrbottens län för med sex procent. Dalarna och Värmlands län följde därefter med tre procent och Kronobergs län med två procent.

Däremot så var det inga plussiffror för storstadsregionerna under kvartal fyra 2012. I stor-Stockholm och stor-Göteborg så var priserna oförändrade medan priserna i stor-Malmö sjönk med två procent jämfört med kvartal tre 2012.

Om man jämför fjärde kvartalet med motsvarande kvartal förra året så steg småhuspriserna i sjutton av tjugoett län. Störst prisuppgång hade Norrbottens, Blekinge och Uppsala län med sex procent. Däremot så sjönk priserna i Gotlands län med fyra procent, Kalmar län med två procent och Skåne län med en procent. Västmanlands län var oförändrad.

Här såg det bättre ut även för två av storstadsregionerna. I stor-Göteborg ökade priserna med fyra procent och i stor-Stockholm med tre procent. I stor-Malmö var det även här en nedgång men bara med en procent.

Om man gör en genomsnittlig uträkning för småhuspriset i hela landet för kvartal fyra 2012 så landar man på 2 065 000 kronor, men variationerna är stora i landet.
Stockholm toppar med 3 734 000 kronor medan Västernorrland har lägst snittpris med 1 024 000 kronor.

Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]