Torsdag, 25 juli, 2024 | Dagens namn är: Jakob |
 
 

Kraftig nedgång av antalet fyllerister i hamnar

Rattfylleriet minskar kraftigt efter installation av automatiska nykterhetskontroller. Det visar den utvärderingsrapport som Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, färdigställt efter försöksprojektet med alkobommar i Stockholm.

– Vi kan se en kraftig nedgång av antalet rattfyllerister och ett förändrat beteende i alkoholvanorna hos förare ombord, säger Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef på MHF.

MHF:s utvärderingsrapport redovisar de viktigaste resultaten från försöksprojektet med automatiska nykterhetskontroller, så kallade alkobommar, i Stockholms Frihamn under perioden september till december 2014. Under försöksperioden kontrollerades 9 819 personbilsförare och 2 650 lastbilsförare.

Nog tänker folk till mer än en gång med sådana kontroller?©  : MHF

Nog tänker folk till mer än en gång med sådana kontroller? | © : MHF

Rattfylleriet i Frihamnen i Stockholm minskade under perioden. Andelen alkoholpåverkade förare var allra högst under den första veckan.

Därefter minskade andelen. Men den låg kvar på en ganska hög nivå fram till de sista veckorna, då den minskade för att de sista dagarna stanna på noll misstänkta rattfyllerister.

– Det indikerar att alkobommar också fungerar förebyggande. Fordonsförarna informeras i förväg om alkobommarna och avstår i högre utsträckning från att dricka alkohol på färjan, säger Lars Olov Sjöström och fortsätter:

– Vi kan också konstatera att promillevärdena hos de förare som rapporterats för rattfylleri under senare delen av försöksprojektet, generellt har varit lägre än bland dem som stoppades under försöksperiodens första del. Även detta tyder på en beteendeförändring gällande förares alkoholvanor ombord på färjorna.

75 personbilsförare och 12 lastbilsförare stoppades av alkobommarna misstänkta för rattfylleri. 0,70 procent av de kontrollerade förarna hade över 0,2 promille.

Detta kan jämföras med den beräknade andelen alkoholpåverkade förare i trafiken totalt sett som under 2013 beräknades till 0,23 procent enligt Trafikverket.

– Resultatet visar med all önskvärd tydlighet att alkobommar behövs. Andelen rattfylleri är mycket högre i hamnar än i trafiken i övrigt. Olycksrisken för alkoholpåverkade förare är ungefär 100 gånger större än för nyktra. Med alkobommar stoppas de från att köra vidare ut i trafiken där de kan orsaka svåra olyckor, säger Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef MHF.

I utvärderingsrapporten konstateras också att en viktig aspekt på de automatiska nykterhetskontrollerna är att de möjliggör kontroll av många förare på mycket kort tid utan att trafikflödet påverkas negativt.

MHF gör nu bedömningen att tiden är mogen för en permanentning och utökad implementering av alkobommar i flera av Sveriges hamnar.

– De legala förutsättningarna är klarlagda och ingen lagändring behövs. Försöksperioderna i Göteborgs hamn 2013 respektive Stockholms Frihamn 2014 visar att såväl tekniken som myndighetsarbetet i anslutning till kontrollerna fungerar väl, samt att acceptansen från trafikanterna är hög. En successiv utbyggnad av alkobommar under de närmaste fem åren skulle innebära en betydande insats för höjd trafiksäkerhet, avslutar Lars Olov Sjöström.

Om Motorförarnas Helnykterhetsförbund:

MHF arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri. Man har ca 20 000 medlemmar uppdelade i sju regioner och ca 220 lokalavdelningar. MHF tillhör en av de mest aktiva trafiksäkerhetsorganisationerna i landet.

Förbundet höll sitt första sammanträde den 31 juli 1926 och vid tioårsjubiléet 1936 var 10 000 personer anslutna till MHF. Toppnoteringen var på nyårsafton 1957. Då hade MHF 100 496 medlemmar.

Förbundet var en stark agitator för högeromläggningen i trafiken, som skedde den 3 september 1967 och år 2003 startade de en gemensam kampanj med SalusAnsvar för alkolås i bilar.

Bilden och texten säger väl det mesta. Undrar om föraren överlevde och kan leva med det?©  : MHF

Bilden och texten säger väl det mesta. Undrar om föraren överlevde och kan leva med det? | © : MHFBookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]