Måndag, 27 maj, 2024 | Dagens namn är: Beda, Blenda |
 
 

Invandringspolitikens förtjänster och otjänster?

Idag fick redaktionen ett mail från en kille i Östergötland. Han har skrivit ett dokument angående invandringspoilitikens följder i form av en ”jämförelseakt” – för och emot. Avslöjar inte här vilket, utan det måste du själv läsa dig till.

Det är utskickat som ett ”kedjebrev” i ambitionen att så många som möjligt ska publicera det. Vilket vi också beslutat att göra.

Detta med motiveringen ”det är intressanta räkneexempel som bjuds och oavsett vad man tycker om Sveriges invandringspolitik så är det den här typen av ”gräsrotsargument”, från båda sidor, som behövs i den svenska invandringsdebatten”.

OBS! Vi har valt att inte nämna källans namn och exakta hemvist med tanke på det rådande klimatet i svensk invandringspolitik.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]