Fredag, 14 juni, 2024 | Dagens namn är: Håkan, Hakon |
 
 

Hela Europa ska minska avfallet

Om bara 16 år kan mängden hushållsavfall ha fördubblats i Sverige om ökningen fortsätter som hittills. I hela världen kan avfallsmängden ha ökat med 72 procent till 2025, vilket är en skenande utveckling.

För sjätte året i rad ska tusentals aktiviteter runt om i Europa visa att det går att minska avfallet.

Ökande avfallsmängder är ett globalt problem och är mer aktuellt än någonsin. Inom EU ser man just nu över återvinningsmålen och det pågår också sedan sex år tillbaka ett projekt för att minska avfallet.

europa_minskar_avfallet_175x243

Mellan den 22–30 november, alltså den här veckan, arrangeras tusentals aktiviteter runt om i hela Europa för att sätta fokus på vikten av att minska avfallet.

I Sverige kallar vi veckan ”Europa minskar avfallet”.

Expertorganisationen Avfall Sverige är nationell samordnare med stöd av Naturvårdsverket.

Kommunikationschefen på Avfall Sverige, Anna-Carin Gripwall, säger så här:

– Syftet med projektveckan är att visa hur vår konsumtion och vårt beteende påverkar mängden avfall.

– Vi har gjort undersökningar som visar att medborgarna inte kopplar sin egen konsumtion till avfallsmängderna.

– Så det är ett område vi verkligen behöver kommunicera kring.

Sanna Due-Sjöström på Naturvårdsverket sa så här om avfallskonsumtionen:

– Den genomsnittliga privata konsumtionen i Sverige är långt ifrån miljömässigt hållbar. För att miljö- och hälsopåverkan ska minska till hållbara nivåer behöver vår livsstil och våra konsumtionsmönster förändras.

– Ett exempel på hur man kan konsumera hållbart är att ge kläder en längre livslängd genom att köpa och sälja second hand.

Flera av de svenska projekten handlar om att minska matsvinnet. Flera kommuner delar ut doggybags till restauranggäster, skolor ska minska matsvinnet i skolmatsalarna och nya restkokböcker lanseras.

På olika håll arrangeras också leksaksbytardagar och seminarier eller föreläsningar om att minska avfallet.

Det händer mycket mer runt om i landet. Följ oss under veckan, vi kommer att lägga ut aktiviteterna på webben.

Du kan även se ”Avfallsförebyggande programmet visar vägen”.

Fakta om Avfall Sverige:

Det är en expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner.

Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är ”Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds.

Kommunerna och deras bolag är motorn och garanten för denna omställning.

Om du vill ha allmän information om avfallshantering och återvinning, gå in på www.sopor.nu


Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]