Måndag, 15 april, 2024 | Dagens namn är: Olivia, Oliver |
 
 

Glad nyhet – föreningslivet slipper föreningsmomsen

Hela föreningssverige har under sex års tid, med stöd från de svenska regeringarna, kämpat för att slippa den s.k. föreningsmomsen. Det innebär att alla ideella organisationer även i fortsättningen slipper redovisa moms.

Nu lägger EU-kommissionen ner kampen om att Sverige ska införa föreningsmoms. Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum – idéburna organisationer med social inriktning, säger så här:

– Detta är otroligt viktigt för det svenska civilsamhällets utveckling och framtid. Vi är väldigt tacksamma att EU-kommissionen accepterar det svenska föreningslivets särart.

– Nu kommer allt från Rödakors- till IOGT-NTO- och Civilförsvarsförbundsföreningar att kunna fortsätta fokusera på sin verksamhet i stället för att lägga tid på onödig byråkrati och administration.

Riksidrottsförbundets ordförande, Karin Mattsson Weijber, uttalade sig:

– Det är ett oerhört positivt besked, som vi väntat på länge. Framför allt är det glädjande för landets alla idrottsföreningar, som slipper både ökade kostnader och mera krångel.

– Hade EU-kommissionen fått sin vilja fram hade föreningarna ju tvingats redovisa och betala moms på varje såld kaffekopp och korv, vilket knappast hade underlättat rekryteringen av föreningskassörer.

Orsaken till att EU-kommissionen nu har beslutat att lägga ner överträdelseärendet om momsbefrielsen för ideella föreningar, är att Kommissionen kommit fram till att det svenska undantaget inte påverkar EU:s inre marknad. Vilket Sverige hävdat ända sedan ärendet togs upp första gången.

Ideellt arbete fortsatt momsbefriat. | ©  :

Ideellt arbete fortsatt momsbefriat. | © : Anders J Andersson/Civilförsvarsförbundet

Kommissionen har i många år ansett att det svenska undantaget för allmännyttiga ideella föreningar från att redovisa moms strider mot EU:s momsdirektiv.

Två svenska utredningar kom också till samma slutsats. 2010 inledde därför EU-kommissionen ett så kallat överträdelseärende mot Sverige, med hot om att ta frågan till EU-domstolen om Sverige inte ändrade sitt regelverk.

Både Alliansregeringen och den nuvarande röd/gröna regeringen har hårdnackat vägrat att vika ner sig inför EU-kommisionen.

Riksdagen har varit eniga i den här frågan och den allmänna opionen har varit massiv och redan 2011 förklarade Anders Borg ”jag är beredd att driva frågan ända in i kaklet”.

– Att Kommissionen nu har lagt ned ärendet visar att det faktiskt går att påverka, något många tvivlade på när vi inledde striden redan 2009, fortsätter Karin Mattsson Weijber.

– Jag är övertygad om att det helt avgörande har varit den stora uppslutningen, inte minst från alla idrottsföreningar runt om i landet. Det tillsammans med att den tidigare svenska regeringen agerade så kraftfullt i Bryssel, gjorde att vi kom till en bra lösning, avslutar Karin Mattsson Weijber.

– Detta visar på vikten av att den idéburna sektorn samverkar i stora påverkansfrågor som berör hela samhällsutvecklingen. I detta fall har det varit viktigt att idrottsrörelsen och den sociala rörelsen gått samman och visat på de konsekvenser som skulle uppstått om Sverige hade tvingats införa en föreningsmoms, påpekar Göran Pettersson.

Om ”Forum – idéburna organisationer med social inriktning”:

Det är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.


Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]