Måndag, 27 maj, 2024 | Dagens namn är: Beda, Blenda |
 
 

Ett kanske mer okänt valmanifest

Motormännens Riksförbund kommer att arrangera en trafikpolitisk debatt på självaste 11 september- dagen i Malmö. Där ska det bl.a. debatteras om landsbygdens trafikpolitik formas efter storstadens villkor? Simrishamns röst i riksdagen, Christer Akej (M), kommer att deltaga.

Motormännen redogör för en del intressanta frågeställningar. Som t.ex. ”Region Skånes ambition är att fler ska ställa bilen och åka kollektivt till jobb, utbildning och service i hela regionen. I Malmö satsas det på nya superbussar – men hur ser pendlingsmöjligheterna ut på landsbygden?”

Vidare säger man ”Många orter i Skåne saknar tillräcklig kollektivtrafik och pendlarparkeringar som möjliggör byten mellan trafikslagen. Vilka alternativ finns då till bilen?

”Hur elbilen kan få genomslag i hela landet och hur en kilometerskatt eventuellt påverkar landsbygden? Kommer hela Sverige överleva med dagens trafikpolitik? Hur gör vi för att klara mobiliteten samtidigt som klimatutmaningarna måste hanteras?”

Detta är ytterligare frågor som Motormännen ställer. Fler finns i deras valmanifest som inleds med ”Bilen – vår viktigaste hushållsmaskin.”

Manifestet innehåller åtta punkter. Dessa är:

  1. Bilen är en förutsättning för mobiliteten!
  2. Sluta straffbeskatta bilisterna!
  3. Ökade väganslag för säkrare vägar!
  4. Inför en skrotningspremie!
  5. Subventioner – för miljöns skull!
  6. Bilister ska själva välja däck!
  7. Obligatorisk trafikundervisning i skolan!
  8. Inför en sms-lag nu!

Vill du läsa mer ingående klickar du här. (extern länk)

I debatten kommer fyra politiker att deltaga. Dessa är Karin Svensson-Smith (MP), Leif Jakobsson (S), Christer Akej (M), Mattias Andersson (C) och moderator för debatten är Motormännens informationschef Jon Stenbeck.


VAR?
Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35, Malmö

NÄR?
Torsdag 11 september kl. 13:00-14:00

Moderator Jon Stenbeck

Öv. Moderator. Fr.v. (MP), (S), (M), (C).

Fakta om Motormännens Riksförbund

Sveriges största intresseorganisation för svenska bilägare, grundad 1922 som ”Sveriges Förenade Motormän” och med nuvarande namn sedan 1924.

I januari 2012 hade Motormännen 117 000 medlemmar. Förbundet ger sina medlemmar rådgivning rörande resor, bilar och teknik samt även jurudik.

Motormännen är en del av den globala paraplyorganisationen för motorklubbar, Fédération Internationale de l’Automobile (FIA).

Motormännens Riksförbund fick sin första kvinnliga VD, Maria Spetz, 2003. En tidigare VD är Astrid Lindgrens make Sture Lindgren som innehade posten 1941–1952 och startade organisationens egen tidning ”Motor” 1943.

År 2012 är tidningen Sveriges största motortidning (10 nr/år).

Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]