Torsdag, 25 juli, 2024 | Dagens namn är: Jakob |
 
 

Dikterar storstäderna landsbygdens trafikpolitik?

”Bilen har en avgörande roll för mobiliteten i samhället. Många är beroende av den för att ta sig till arbete, studier och vardagsaktiviteter. Men flera politiska förslag syftar till att minska bilanvändningen. Vad innebär detta för alla de som saknar alternativ till bilen?”

Detta citat inleder Motormännens utskick angående en trafikpolitisk debatt som hölls den elfte september i Malmö.

Som jag tidigare skrivit om var fyra politiker inbjudna till mötet. (artikel här)

Upplägget var precis som ni ser det i TV. Blåa laget på ena sidan och det röda laget på andra sidan. Båda lagen hade dock inslag av grönt i form av C och MP.

Den avslutande frågan i citatet plus huvudfrågan i utskicket ”Formas landsbygdens trafikpolitik efter storstadens villkor?” var vad det skulle handla om. Innan debatten.

Men det var mer ”käbbel” om alternativt bränsle och olika utsläppssiffror. Enligt min mening fick vi inga riktiga svar på de två vitala frågor det skulle handla om. Ska försöka redogöra för lite av innehållet i deras respektive anföranden.

Svar på frågan "Formas landsbygdens trafikpolitik efter storstadens villkor"|: Sara Nilsson

Svar på frågan ”Formas landsbygdens trafikpolitik efter storstadens villkor”. Röd = nej.|: Sara Nilsson

Så vi börjar från vänster och söker oss ut mot höger. Alltså precis tvärtemot som politikerna står uppställda.

Christer Akej (M) f.d. kommunalråd i Simrishamn inledde anföranderundan och moderator var Jon Stenbeck, informationschef i Motormännens Riksförbund.

Moderator Jon Stenbeck|: Sara Nilsson

Moderator Jon Stenbeck|: Sara Nilsson

Akej, nu riksdagsledamot bl.a. i trafikutskottet, är själv född och uppvuxen på landsbygden och tycker att det är oerhört viktig att man kan bo, verka och driva verksamhet där.

– Jag är glad över alla de satsningar (cirka 36 miljarder) som Alliansregeringen har gjort, med ett omfattande landsbygdsprogram. Vilket innebär bl.a. stöd för service som mackar och affärer, olika klimat- och miljöåtgärder, stöd till bredband, stöd till småskalig verksamhet som kan generera många arbetstillfällen.

– Men man måste ha bil för att kunna bo på landsbygden och för all godshantering finns det inget alternativ till lastbilen, så därför säger vi nej till bensinskattehöjningar och nej till en ny lastbilsskatt som skulle slå mycket hårt, särskilt mot landsbygden.

Mattias Andersson (C) sa bl.a. så här:

– Vi strävar efter en balans mellan miljö, människa och ekonomi och för det krävs det visioner. Centern tillsammans med alliansen presenterade därför det kraftfulla miljöbilspaketet för att snabbare minska utsläppen just inom transportsektorn – sedan alliansen tillträdde så har antalet miljöbilar ökar från drygt 20 000 till långt över en halv miljon (hur långt då?).

– Nu vill vi ta nästa steg med tåg i hela landet, snabbtåg mellan våra storstadsregioner och mer kollektivtrafik. Men vi vet också att tågen aldrig kommer att gå hela vägen ut till alla förskolor i Norrlands inland eller till lanthandeln i Värmlands djupa skogar.

– I ett land som Sverige så kommer de här gröna miljösatsningarna att behöva kompletteras med bilar och lösningen är inte att stoppa eller förbjuda bilarna utan det är utsläppen som måste ner.

Leif Jakobsson (S) lyfte fram frågan om mobilitet:

– Det är för oss inom (S) fruktansvärt viktigt att utöka mobiliteten, därför att det är det som kan göra att väldigt många fler människor kan få de jobb som de passar allra bäst för.

– Det är därför vi vill utöka arbetsmarknadsregioner och se till att människor kan pendla. Det ger en bättre tillväxt totalt sett. Men det innebär inte att alla ska åka väldigt långt till jobbet.

– Men alla kommer att få nytta av det, eftersom lönenivån stiger om en arbetsmarknadsregion blir större. Så det är därför Öresundsregionen ligger mig varmt om hjärtat.

– Så mobilitet, ja, det är fullständigt självklart. När vi byggde Citytunneln här i Malmö så frågade folk vad ska ni Malmöbor med en tunnelbana till – den är inte till oss utan det var faktiskt så att Hässleholmarna plötsligt hade femtio minuter till centrala Malmö och det betydde väldigt mycket för dom med en större arbetsmarknad som följd av detta.

Karin Svensson-Smith (MP) inledde sitt anförande med:

– Jag är född och uppvuxen på landsbygden (Kävlinge kommun) och är mycket väl medveten om bilens betydelse på landsbygden. Vi i MP utgår ganska mycket från utredningen om fossilbränslefri trafik, vilket innebär att man vill ha en fossilbränslefri fordonsflotta senast 2030.

– Vi måste nå dit. Framförallt för att klara klimatmålen, men också för att Sverige ska klara sin transportförsörjning. Vi är väldigt beroende i och med att det är ett 90%-igt fossilberoende inom transportsektorn som helhet.

– Man måste effektivisera transporterna och det är framförallt i städerna som vi har möjligheten till det. Om man gjorde detta så skulle vi lättare klara av drivmedelsförsörjningen på landsbygden. Så här är min huvudkritik till Motormännen:

– Om ni vill värna om bilismen på landsbygden så måste ni bejaka att städerna, där det är mycket enklare att ordna en transportförsörjning för människor utan bil, borde vara med på att man effektiviserar transporterna.

– När det gäller vägutbyggnad så är det bättre att underhålla de vägar vi har än att bygga nya – därför tycker jag att det är viktigare att det finns fungerande och snabb uppkoppling överallt eftersom det nog är ett större bekymmer för att få människor att bo och stanna kvar på landet.

Det går så klart inte att redogöra för allt som sades under den dryga timmen debatten pågick. Men det fundamentala var att rött och blått aldrig kommer att gifta sig fullt ut, oavsett hur mycket grönt de blandar in i konstellationen.

Så visst märks det att det är val om några dagar. Oavsett på vilken nivå man befinner sig. Storstad eller landsbygd. Partiledardebatt i TV eller trafikpolitisk debatt på ett hotell i Malmö.

Visst är det dags att gå och rösta. Har du inte redan gjort det så masa dig nu iväg på söndag. Annars har du banne mig ingen rätt att gnälla de nästkommande fyra åren.

Och du; hellre blankt än inte alls.

Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]