Fredag, 14 juni, 2024 | Dagens namn är: Håkan, Hakon |
 
 

Diagnos av hjärtinfarkt möjlig redan efter en timme

Nej, rubriken ljuger inte. Nu är diagnos av hjärtinfarkt möjlig redan efter en timme med en ny process som heter TRAPID-AMI. Den nya processen kortar ner tiden från symptom till hjärtinfarktdiagnos, vilket i sin tur möjliggör snabbare insättning av behandling.

I ett pressmeddelande från Roche Diagnostics Scandinavia AB redogörs för resultaten av studien TRAPID-AMI, som har blivit publicerad online i tidsskriften Annals of Emergency Medicine. Studieresultaten bekräftar en ny process för en snabbare diagnos av hjärtinfarkt hos patienter som söker för akut bröstsmärta.

Strategin, baserad på användning av det högkänsliga testet för troponin T, minskar tiden för observation som behövs för att utesluta eller bekräfta hjärtinfarkt från idag 3-6 timmar till bara 1 timme.

Det är idag välkänt att en snabb och korrekt diagnos av hjärtinfarkt är av stor vikt eftersom risken att patienten ska avlida ökar för varje timme. Professor Bertil Lindahl, Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR), Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet säger så här:

– Tack vare den nya strategin kan vi korta tiden till att en hjärtinfarkt kan bekräftas eller uteslutas hos patienter som söker på grund av akuta bröstsmärtor. Det är viktigt för att kunna sätta in rätt behandling så fort som möjligt till de med hjärtinfarkt, men också att de som har ofarliga orsaker till sin bröstsmärta snabbt kan få besked och slippa onödig oro och inläggning på sjukhus. Varje minut räknas

Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken bland hjärt-kärlsjukdomarna och innebär att blodförsörjningen till en del av hjärtmuskeln försämras, vilket leder till att hjärtmuskelceller dör.
Cirka 28 000 personer drabbades av hjärtinfarkt i Sverige 2013 och ca 7 700 dog av sin infarkt.

Behandling av hjärtinfarkt ska ges omedelbart och för varje halvtimmes fördröjning från symtom till diagnos och behandling ökar risken för dödlighet hos den drabbade med 7,5%. Patienter med bröstsmärta och andra symtom typiska för hjärtinfarkt står för närmare 20% av alla akuta sjukhusbesök.

Troponin är ett hjärtmuskelprotein som frisätts i blodet vid hjärtinfarkt. En begränsning i tidigare testmetoder för troponin var tiden som krävdes för att upptäcka troponinläckaget från hjärtat, ibland upp till sex timmar med tidigare generationens testmetod.
Dödligheten i hjärtinfarkt är högst inom de första timmarna så en tidig diagnos och en tidig behandling förbättrar behandlingsresultatet och räddar liv.

Den europiska kardiologföreningen, European Society of Cardiology antog det nya snabbare konceptet för diagnos av hjärtinfarkt på deras årsmöte som hölls i London 2015.

De nya riktlinjer som publicerats (2015 ESC NSTEMI) stödjer denna en-timmes diagnostiska algoritm med högkänsligt troponin T som är validerat i TRAPID-AMI studien.

– Resultatet av TRAPID-AMI studien visar verkligen hur laboratoriediagnostiken kan leda till ett bättre behandlingsresultat för patienten och bättre resursutnyttjande i sjukvården , säger Ingvar Rydén, Medicinsk chef på Roche Diagnostics i Sverige.

Om du tillhör dom som tror att hjärtinfarkt enbart drabbar äldre och företrädesvis äldre, överviktiga med högt blodtryck tycker jag att du ska läsa Lisa Christenssons berättelse på Hjärt-Lungfonden.

Mer fakta om TRAPID-AMI studien

TRAPID-AMI är en prospektiv multi-center observationsstudie med stöd från Roche. Studien har studerat mer än 1200 patienter som sökt sjukvård för akut bröstssmärta mellan 2011-2014. Den genomfördes på 12 sjukvårdsinrättningar, i nio länder på tre kontinenter och leddes av Professor Bertil Lindahl, Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR), Akademiska sjukhuset ,Uppsala Universitet och Professor Christian Mueller, University of Basel (Schweiz).

Det är den första kliniska studien som validerar en snabb diagnostisk procedur med två blodprov som tagits med en timmes mellanrum, från patienter som har sökt akut med bröstsmärta. Resultaten från TRAPID-AMI studien visar att den nya diagnostiska processen kortar tiden till hjärtinfarktdiagnos från tre timmar till en timma vilket möjliggör snabbare behandling precis såsom de nya riklinjerna från ESC rekommenderar.

Mer om det högkänsliga troponin T testet från Roche

Metoden Elecsys® Troponin T-högkänsligt från Roche mäter koncentrationen av proteinet troponin från hjärtat som är den biomarkör som används för diagnos av hjärtinfarkt i klinisk praxis idag.

I kombination med ett eletrokardiogram, EKG, har detta blodprov blivit “gold standard” för diagnos av hjärtinfarkt. Den högkänsliga metoden för troponin T från Roche, minskar med denna nya procedur tiden för att utesluta eller bekräfta hjärtinfarkt och bidrar på så sätt till en effektivare handläggning och snabbare behandling av patienten som söker för bröstsmärta.


Fakta om Roche

Roche, med huvudkontor i Basel, Schweiz, är ett av världens ledande forskningsfokuserade hälsoföretag med kombinerade resurser inom läkemedel och diagnostik.

Det är även världens största biotech-företag med differentierad medicin inom onkologi, virologi, inflammation, metabolism och CNS.

Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll. Deras hälsostrategi med skräddarsydd och individanpassad behandling, har som mål att erbjuda mediciner och diagnostikverktyg som möjliggör påtagliga förbättringar inom hälsa, livskvalitet och patientöverlevnad.

Företaget grundades 1896 och har sedan dess bidragit till den globala världshälsan. Tjugofyra läkemedel som utvecklats av Roche finns med i WHO Model Lists of Essential Medicines, bland dessa livsräddande antibiotika, malarialäkemedel och kemoterapi.

Under 2014 hade Roche över 88 500 anställda runt om i världen och investerade över 8,9 miljarder schweiziska franc(CHF) (ca 78.8 miljarder SEK) i forskning och utveckling. Koncernens försäljning uppgick till 47,5 miljarder schweiziska franc (ca 420.4 miljarder SEK).


Fotnot*¹: 1 CHF = 8,85 SEK på forex den 14 januari 2016.Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]