Fredag, 14 juni, 2024 | Dagens namn är: Håkan, Hakon |
 
 

Det går bra för farbror Staten nu

Saldot i statens budget för januari 2016 visar på ett överskott för första gången sedan 2011. Med 16,6 miljarder kronor i överskott, så redovisade ESV en förbättring jämfört med januari 2015 på 29,0 miljarder kronor.

Nu finns det en viss risk att gemene Svensson därute direkt får för sig att det beror på de skärpta gränskontrollerna, som ju sammanfallit samtidigt med det här överskottet av statens saldo.

Enligt ESV (Ekonomistyrningsverket) så blev de totala inkomsterna i januari 2016 90,4 miljarder kronor, vilket är 23,8 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Men den stora skillnaden mot januari 2015 förklaras framför allt av högre inbetalningar på skattekontot.

Utfallet för skatteinkomsterna ökade med 23,4 miljarder kronor jämfört med januari föregående år. Även övriga inkomster ökade med 0,5 miljarder kronor jämfört med samma månad föregående år.

De totala utgifterna på statens budget uppgick i januari till 73,8 miljarder kronor och blev därmed 5,2 miljarder kronor lägre än i januari 2015. Minskningen beror främst på att utfallet för Riksgäldskontorets nettoutlåning blivit lägre i år jämfört med samma månad 2015.

esv_januari2016_633x489

Även utgifterna för EU-avgiften, bidragen till landstingen för läkemedelsförmånerna samt biståndet blev lägre i år än i januari 2015. Minskningen beror på de förskottsbetalningar för 2016 som gjordes i december 2015.

Ett fyrfaldigt leve från Simrishamnsbladet till Farbror Staten: ><((((°>     ><((((°>     ><((((°>     ><((((°>

Låt oss nu hoppas att den här trenden håller i sig. För med ett sådant överskott varje månad resten av året så skulle det här i huvudsak röda laget, som ju av tradition vill värna om de ekonomiskt svaga i samhället, kunna ge alla fattigpensionärer, utförsäkrade och andra utsatta grupper en rejäl höjning för en gångs skull.

Helst innan de höjer sina egna arvoden.


Om Ekonomistyrningsverket

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi.

ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.

Läs mer här ⇒ ⇒ ⇒


Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]