Fredag, 14 juni, 2024 | Dagens namn är: Håkan, Hakon |
 
 

Demoskops väljarbarometer för april

Efter en tid med mycket små rörelser i opinionen ökar nu dramatiken något på nytt enligt Demoskops väljarbarometer för april. Skillnaden mellan de två huvudkonstellationerna är i princip utraderad. Samtidigt tappar S och SD ökar till sin hittills högsta nivå.

Stödet för de rödgröna enligt Demoskops aprilbarometer är nu 41,3 procent (-2,0 procentenheter) medan Allianspartierna stöds av 40,5 procent (+1,7).

Skillnaden mellan blocken är således 0,8 procentenheter, vilket är helt och hållet inom felmarginalen.

Notabelt är också att de två regeringspartierna nu stöds av 35,2 procent av väljarna. Alltså ungefär en av tre väljare, en tangering av den rekordlåga nivån i december.

Demoskops senaste väljarundersökning. | ©  : Demoskop

Demoskops senaste väljarundersökning. | © : Demoskop

Mest uppseendeväckande är emellertid att SD (15,7%, +1,5) på nytt når rekordnivåer. Man stöds nu i det närmaste av en av sex väljare.

Även om förändringarna i stödet per parti i förhållande till valet är måttliga, så är väljarlojaliteten låg.

SD fortsätter att ta väljare från både M och S, men man vinner mark även bland övriga Allianspartiers väljare.

S tappar även till M. Stora rörelser mellan de två största partierna var vanligare innan SD kom att bli ett alternativ för missnöjda M- respektive S-anhängare, men nu finns på nytt tendenser till ökad rörlighet mellan S och M.

Demoskop har löpande ställt frågor om vilka samhällsfrågor man nyligen har diskuterat och vad som är den viktigaste politiska frågan.

Då visar det sig att flyktingfrågor och invandring tar alltmer mark. Dessa frågor har nu även kompletterats av diskussioner om tiggeri.

Undersökningen pekar på att det finns ett långtgående missnöje bland allmänheten i dessa frågor, vilket utgör fundamentet för SD:s fortsatta tillväxt. Varken Allianspartierna eller regeringspartierna uppfattas hantera frågorna tillräckligt väl.

Demoskop säger
”Den väl etablerade, och möjligen populära, bilden av SD som ett parti för unga, lågutbildade män på landsbygden stämmer numera dåligt med verkligheten.

Visst är SD alltjämt överrepresenterade i den gruppen, men stödet bland äldre är numera totalt sett större än bland yngre, man når över 10 procent i storstad och har nästan 10 procent av kvinnorna bakom sig.

Missnöjet i SD:s kärnfrågor är alltjämt klart större än det stöd partiet får. Om dessa frågor uppfattas växa i betydelse och de övriga partierna inte agerar så innebär det sannolikt att taket för partiet ännu inte är nått.”

Vilket parti historik 2001 - 2014 | ©  : Demoskop

Vilket parti? Historik 2001 – 2014 | © : Demoskop

Demoskops slutsatser
”De politiska utspelen har under perioden varit relativt få, och rörelserna återspeglar sannolikt mer det allmänna sentiment bland väljarna. Regeringens avisering om höjd bensinskatt och reducerade ROT-avdrag är emellertid plånboksfrågor som sannolikt inte stärker stödet för S.”

Min slutsats
Jag skulle ljuga om jag sa att jag är förvånad över SD:s siffror. Det var inte så svårt att förutse om man bara pratade och lyssnade med ”rätt mun och öron” de senaste decennierna.

En sak är dock helt säker. Man kan inte negligera eventuella problem och låtsas som de inte finns. Vilket samtliga partier har gjort i flera år gällande SD.

Lars Ohly satte agendan för hur de övriga politikerna skulle hantera ”problemet” SD när han vägrade att gå in i SVT:s sminkrum på valnatten 2010.

Varför då? Jo, Jimmie Åkesson satt redan där. Lars Ohly vägrade att befatta sig med rasister. Kunde inte ens vara i samma rum.

V hade fått 5,6 procent av rösterna mot SD:s historiska 5,7 procent, vilket förde SD till riksdagen för första gången.

I idrottsvärlden hade Ohly framstått som dålig förlorare, men då under valnatten 2010 tyckte jag att han åsidosatte de demokratiska spelreglerna.

Efter valet 2010 var alltså SD sjätte största parti (339 610 röster) av de partier som kom in i riksdagen och V (334 053) undslapp sistaplatsen genom att få 357 fler röster än KD (333 696).

Fyra år senare, 2014, var SD helt plötsligt tredje största parti med 12,86 procent (801 178) och V blev sjätte parti med 5,72 procent (356 331).

Idag har V 6,1 procent enligt Demoskop och SD har 15,7 procent. SD är ensamma en tiondel större än de tre allianspartierna C, Fp och Kd tillsammans.

Dessutom är man, fortfarande ensamma, åtta tiondelar större än de regeringstrogna Mp, V och de icke invalda F! tillsammans, vars ideologi inte skiljer sig radikalt från varandra.

Det är kanske dags att börja lyssna på SD på demokratiskt vis och inte stoppa huvudet i sanden? Framförallt är det hög tid att ta SD och deras väljare på allvar.

Annars är jag säker på att de kommer att växa sig ännu större. Det finns ett utbrett missnöje med den förda politiken som sträcker sig längre än vad de rödgröna och alliansen kan se.

Om undersökningen:

Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten

Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna: Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst dåligt?)

Undersökningsperiod: 31 mars – 8 april 2015.

Metod och urval: Telefonintervjuer i enlighet med standard för slumpmässiga befolkningsurval baserat på telefonnummer. För att tillförsäkra god representativitet kompletteras fasta med mobila telefonnummer. Utvald person i ett hushåll ersätts inte av annan person i samma hushåll.

Antal genomförda intervjuer: 1 253.

Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.

Beställare: Expressen.

Mätinstitut: Demoskop.

Statistisk säkerhet: Inga statistiskt säkerställda förändringar i förhållande till förra månaden.

*Källa: DemoskopBookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]