Måndag, 27 maj, 2024 | Dagens namn är: Beda, Blenda |
 
 

Allt fler kvinnor utsatta för brott

Andelen kvinnor som utsätts för hot, trakasserier och sexualbrott har ökat under det senaste året. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Enligt Brå, som presenterar undersökningen, är det för tidigt att säga om ökningen är början på en ny trend eller om den är tillfällig. I den nationella trygghetsundersökningen uppgav 24 procent att de utsatts för brott i fjol. Året innan var andelen 22 procent.

Det ligger dock fortfarande på en lägre nivå än 2005, då utsattheten för brott i befolkningen var 26 procent.

Under 2013 syns en uppgång gällande brott mot enskild person, enligt undersökningen. Ökningen gäller både män och kvinnor, men syns särskilt för kvinnor.

Män utsätts oftare för misshandel, bedrägerier och rån. Kvinnor utsätts främst för sexualbrott, trakasserier och hot. Det är främst där ökningen sker.

Trakasseri är inget brott enligt brottsbalken, utan handlar om personer som vid upprepade tillfällen blivit förföljda, fått oönskade besök eller telefonsamtal.

Dessutom är utsattheten för brott särskilt stor för ensamstående föräldrar, som ofta är kvinnor. Utsattheten för hot och trakasserier för samboende låg ifjol mellan 3 och 4 procent.

För ensamstående med barn låg hot på 9,2 procent och trakasserier på 11,6 procent.

Utsatthet för brott – i siffror

    • 12,7 procent av de svarande hade utsatts för brott mot enskild i fjol. Motsvarande siffra för året före var 11,4 procent. För kvinnor gick ökningen från 11,7 procent till 13,9 procent.
    • 9,7 procent av hushållen utsattes för ett egendomsbrott förra året. Det är en liten ökning jämfört med året innan, men lägre än år 2006 då 12,6 procent av hushållen utsattes för ett sådant brott. Vanligaste egendomsbrotten är cykelstöld (6,2 procent), följt av stöld ur/från fordon (2,8 procent) och bostadsinbrott (1,2 procent).
    • Anmälningsbenägenheten för de som utsatts för brott mot enskild ökar långsiktigt, från 24 procent år 2005 till 31 procent förra året. Anmälningsbenägenheten varierar stort mellan olika brottstyper. I fjol anmäldes 84 procent av bostadsinbrotten och 12 procent av sexualbrotten. För egendomsbrott mot hushåll ligger den på mellan 50 till 53 procent.

Cirka 12 000 personer mellan 16 och 79 år har svarat på frågor i undersökningen ”Utsatthet för brott” för 2013 som gjorts sedan 2006.

Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]