Måndag, 15 april, 2024 | Dagens namn är: Olivia, Oliver |
 
 

Alla står inför ett Kodakmoment

Kodak gick omkull när digital fotografering slog igenom. En liknande kris står alla branscher inför som inte kan ställa om till det digitala, hävdas på konferensen Digitala strategier.

Kommentarer på sociala medier fångar ibland upp tidsandan på pricken. En sådan kommentar fälldes på Twitter när det blev känt att artisten och musikern Avicii valts ut att bli ett frimärke.

Twittraren @Torek skrev:
Avicii blir frimärke.
Alla över 30: ”Vem är Avicii?”
Alla under 30: ”Vad är ett frimärke?”

Det är en kommentar som också kan fånga in mycket av det som sas under konferensen Digitala strategier, anordnad av Dagens Industri, Atea, Cisco och Symantec.

Över 300 ledande personer och företagschefer från hela landet samlades för att diskutera hur företag och myndigheter måste ställa om när hela samhället digitaliseras.

På plats fanns även en grupp ledare från Umeå för att ta till sig det nya, se mer om Umeådeltagarna i artikeln Digitala strategier en viktig VD-fråga.

Det var många stenar som det vändes på under föredragen och flera av talarna betonade nödvändigheten av att riskera, att ta in förändring, att ha mod, att våga.

Den gemensamma tråden var att med digitalisering står företag och myndigheter inför något helt nytt och de som inte förmår att ta in det nya i sina organisationer kommer obönhörligen att slås ut.

Den stora förändringen

Carl-Johan Hultenheim, vd, Atea, slog an tonen redan i sitt inledningsanförande. Han menade att konferensen Digitala strategier var en historisk händelse som en mötesplats där både verksamhetschefer och it-chefer fick mötas.

– Vi står mitt i en digitalisering. Jag märker att man ofta talar om vad som är nästa process som kan digitaliseras. Men vi måste vända på frågan. Vad är det som inte går att digitalisera? Det är väldigt väldigt lite. Det finns många logiker som kommer att förändras genom digitaliseringen, säger Carl-Johan Hultenheim.

Sofia Svantesson

Sofia Svantesson

Lite senare under konferensen river Sofia Svanteson, grundare av Ocean Observations, ner dagens applåd när hon citerar hur unga inte längre kan relatera till begreppet it.

I en undersökning som hennes företag nyligen gjort för regeringen har ett antal människor i olika åldrar intervjuats om sin syn på it, digitalisering och digital kompetens.

En kvinna, 33 år, svarade om vad it är. ”System. Datorer. Är väl egentligen samma sak som digitalisering men känns gammalt och som något som var nytt för länge sedan.”

En man, 22 år, svarade: ”jag relaterar inte till det begreppet alls.”

Taxichaufförer och gräsklippare

Ordens valörer förändras över tid, men kanske ännu mer omtumlande är att verksamheter och själva grunden för människors vardag i dagens samhälle håller på att stöpas om.

En populär reflektion som återkommer flera gånger under konferensen är hur verksamheter som idag är självklara kan vara försvunna inom bara några år.

Rowan Trollope

Rowan Trollope

Ett sådant exempel som nämns är taxibranschen där flera av talarna menar att taxichaufförer inte kommer att finnas i framtiden om alternativa taxifunktioner som Über slår igenom eller när självkörande bilar blir vanligt på gatorna.

Ett annat exempel ger Rowan Trollope, Senior Vice President, Cisco. I ett av panelsamtalen menar han att självkörande gräsklippare inte alls är den stora revolutionen för villaägare.

Det som gräsklipparföretag borde göra är att ta fram gräs som enbart växer till den höjd som tomtägaren vill ha.

– Men då blir det en annan verksamhet. Då måste företaget ställa om till genmodifiering, säger Rowan Trollope.

Att på detta sätt våga tänka helt nytt och riskera allt är något som många branscher kommer att tvingas gå igenom när digitaliseringen slår till fullt ut, hävdas flera gånger under konferensen.

Kodakmoment

Darja Isaksson, grundare av Ziggy Creative Colony, menar att många verksamheter står inför ett Kodakmoment. Kodak, ett av världens största fotoföretag, gick omkull och i konkurs när det inte kunde ställa om till digital fotografering.

Darja Isaksson

Darja Isaksson

– Alla fysiska platser vi befinner oss på, alla gator, alla bussar, alla hus, alla rum, håller på att få en digital dimension som tar hänsyn till vem du är och huruvida du står utanför rummet eller i rummet. Det är klart att det ändrar förutsättningarna, säger Darja Isaksson.

– Det du måste fundera över är om ditt erbjudande har en digital dimension. Digitalt handlar inte om försäljning eller kommunikation. Det handlar om hela erbjudandet till kunden, fortsätter Isaksson.

– Om ni inte har det måste ni fundera över var ert Kodakmoment är. Det är olika långt bort för olika branscher, men att det finns är säkert, säger hon och lämnar över till verksamhetscheferna och it-cheferna på plats att fundera över hur de ska klara av sina organisationers nödvändiga omställning, avslutar Darja Isaksson.


Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]