Tisdag, 25 september, 2018 | Dagens namn är: Tryggve |
 
Redaktionen är delvis stängd tillsvidare. Annonsavdelningen är helt stängd tillsvidare.
 

Utrota läkarbristen på de skånska vårdcentralerna

Det rubriken säger är Liberalernas framtidsvision för den skånska primärvården. Man vill också ”att skåningarna ska ha de bästa vårdcentralerna i landet.”

|Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Gilbert Tribo (L)
 

I rapporten ”Diagnos på primärvården” har läkarförbundet granskat statusen för den samlade primärvården i Skåne under 2015. Rapporten lyfter bland annat fram den stora läkarbristen som finns på de skånska vårdcentralerna.

Det konstateras också att av vårdcentralernas specialistläkare i Skåne uppger en av fyra att de inte kan rekommendera sin vårdcentral till en sjuk anhörig.

I en motion till Regionfullmäktige föreslår Liberalerna att Region Skåne omedelbart tar fram en handlings- och åtgärdsplan för att utöka antalet ST tjänster.

– Det finns idag en stor läkarbrist på vårdcentralerna i hela landet. Skåne är inget undantag trots historiska satsningar de senaste åren. För att lösa läkarbristen måste antalet utbildningsplatser i allmänmedicin utökas till minst 60 per år.
– På så sätt kan vi utrota läkarbristen på 4 år istället för dagens utvecklingstakt på 15 år, säger Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det är en läkarbrist som människor dagligen märker av i kontakt med sin vårdcentral. För skåningen blir det extra tydligt i kontakt med sin vårdcentral när den enskilda personen får träffa en ny läkare vid varje nytt besök.
– Liberalernas fortsatta fasta övertygelse är att skåningarna ska ha de bästa vårdcentralerna i landet. Därför väljer vi att tydligt prioritera de skånska vårdcentralerna, avslutar Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.


Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]